درمانگاه هموفیلی - تالاسمی (سرور)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

                                              

معرفی مرکز

                               
                                   

رییس درمانگاه

دکتر زهرا بدیعی 

فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی کودکان 

                               

سرپرستار درمانگاه

رقیه قوچانی

کارشناس پرستاری

 

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بيماران هموفيلي و تالاسمي در دی ماه 1382 در ساختماني سه طبقه به مساحت 2500 متر مربع در خيابان 17 شهريور شمالي تأسیس شد. هدف اصلی این مجموعه، متمرکز کردن خدمات مورد نیاز بیماران هموفیلی و تالاسمی در جهت تسهیل خدمت رسانی به این عزیزان و همچنین ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت خدمات درمانی و مراقبتهای لازم از این بیماران می باشد.

بخش های مختلف ساختمان شامل: 

طبقه منفی يک: آزمایشگاه، فیزیوتراپی، سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی
طبقه همکف: ریاست، سرپرستاری، پذیرش، درمانگاه هموفیلی و تالاسمی، واحد ترانسفوزیون، کلینیک پرستاری آموزش سلامت
طبقه منفی يک: آزمایشگاه، فیزیوتراپی، سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی
طبقه اول: دندانپزشکی، انجمن تالاسمی، کانون هموفیلی، نمازخانه و واحد بهداشت
محوطه کلینیک: انتظامات و داروخانه