واحدكنترل عفونت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                  دکتر سید جواد سیدی                                                                                    زهرا سپهری

               فوق تخصص ریه کودکان                                                                             کارشناس پرستاری

          پزشک مسئول کنترل عفونت                                                                       سوپروایزر کنترل عفونت

تاريخچه و اهداف

عفونت بيمارستاني به عفونتي اطلاق مي گردد که بعد از پذيرش يمار در بيمارستان ايجاد مي گردد به شرط ان که بيمار در زمان بستري شدن به ان دچار نباشد و در دوره کمون ان هم نباشد.

عفونتهاي بيمارستاني يکي از معضلات قرن حاضرمي باشد که منجر به افزايش موارد مرگ و مير هزينه ها ، طول مدت بستري در بيمارستانها مي گردد. در حال حاضر در کشورهاي پيشرفته ميزان اين عفونت ها حدود 10% موارد بستري و در کشورهاي در حال توسعه 20%-25% تخمين زده مي شود- ميزان عفونت هاي بيمارستاني در يک مرکز بهداشتي- درماني نشان دهنده کيفيت خدمات ارائه شده در آن مرکز مي باشد.

در اين راستا کميته کنترل عفونت بيمارستان فوق تخصصي دکتر شيخ از سال 1380 فعاليت خود را آغاز کرد.

اهداف اصلي کميته

  • انتخاب روش هاي مناسب و برنامه ريزي جهت کنترل عفونت هاي بيمارستاني
  •  ارتقاء کيفيت خدمات بهداشتي- درماني
  • کاهش زمان بهبودي و در نتيجه کاهش هزينه درمان