معاون آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

رزومه

 

معاونت آموزش، سلامت و پژوهشی مرکز دکتر شیخ به عنوان یکی از ارکان اصلی این مرکز در راستای ارتقاء سطح دانش جامعه پزشکی همسو با دانشگاه علوم پزشکی مشهد گام برمی دارد. این حوزه در تربیت پزشکان و متخصصان مورد نیاز جامعه بر اساس ضوابط و استاندارهای آموزشی و پژوهشی می کوشد و در زمینه نظارت بر گروه های آموزشی و پژوهشی نیز با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزش فعالیت می کند.
معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز دکتر شیخ دارای کادر و واحدهایی به شرح ذیل می باشد:

نام واحد 

مسئول

نام واحد 

مسئول

کارگزینی هیات علمی 

 بنفشه سلحشور

مدارک پزشکی

 هانیه تفقدی

کتابخانه

 منیژه کابلی

واحد توسعه آموزش بالینی

 دکتر منا نصیری

سمعی - بصری

 اکرم سازوار

 واحد توسعه تحقیقات بالینی  

دکتر الهام بختیاری 

درمانگاه

 دکتر مجید علی اکبریان

 پزشکی از راه دور 

سیده نازنین فاطمه هاشمی امین

 

ارتباط با معاونت آموزش رضایت سنجی از اعضای هیات علمی
سامانه پایش کیفیت آموزش بالینی دوره دستیاری رضایت سنجی از فراگیران
سامانه پایش کیفیت آموزش بالینی دوره پزشکی عمومی آموزش به بیمار
آموزش مجازی