رادیولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 این بخش با در اختیار داشتن یک دستگاه رادیوگرافی دیجیتال ( DR,CR ) ، یک دستگاه رادیوگرافی آنالوگ و یک دستگاه فلوروسکوپی و استفاده از تجربه کاری پزشکان و پرسنل متبحر در زمینه رادیوگرافی اطفال قادر به انجام کلیه رادیوگرافی های ساده و تخصصی اطفال در کمترین زمان ممکن و با رعایت حداکثر محافظت از تشعشع برای بیمار می باشد .

همچنین با دو دستگاه رادیوگرافی قابل حمل ، کلیه رادیوگرافی های بیماران بستری در بخش های بیمارستان که جابجایی برای آنها ممکن نیست بر بالین بیمار انجام می شود

 از جمله خدماتی که در این بخش ارائه می شوند می توان موارد ذیل را نام برد:

1) انجام رادیوگرافی های ساده از تمام اندامهای بدن 

       لازم به توضیح است که جهت رادیوگرافی های ساده نیاز به نوبت قبلی و آمادگی و یا دستورات دارویی خاصی نمی باشد ولی جهت ثابت نگهداشتن کودک و جلوگیری از حرکت او در حین تصویربرداری ، حضور همراهی الزامی است 

2) انجام رادیوگرافی های تخصصی 

 • رادیوگرافی از سیستم ادراری VCUG

جهت بررسی علت بیماریهایی نظیر عفونتهای ادراری مکرر ، بی اختیاری در ادرار ، برگشت ادراری ، بیماریهای مثانه و مجاری ادرار و...

 • رادیوگرافی از کلیه ها IVP

جهت بررسی بیماریهای کلیه ، حالبها و مثانه

 • یورتروگرافی رتروگراد RUG

 جهت بررسی سیستم ادراری تحتانی و بالاخص پیشابراه .

 • بلع باریم Barium swallow

جهت بررسی بیماریهای مری از قبیل تنگی ها ، برگشت مواد غذایی و ...

 • رادیوگرافی از مری و معده UGI

جهت بررسی معده و بیماریهای آن .

 • رادیوگرافی از روده باریک Transit

جهت بررسی بیماریها و تنگی های روده باریک انجام می شود 

 • رادیوگرافی با زمان بندی از روده باریک CTT

جهت بررسی سرعت حرکنت مواد غذایی در روده باریک و بیماریهای آن انجام می شود 

 • رادیوگرافی از روده بزرگ Barium Enema

جهت بررسی بیماریهای روده بزرگ انجام می شود 

 • رادیوگرافی از ناحیه کلستومی

جهت بررسی روده قبل و بعد از عمل کلستومی انجام می شود 

 • رادیوگرافی از کبد و مجاری صفراوی ( کله سیستوگرافی )

جهت بررسی کیسه صفرا و مجاری صفراوی و عمدتا در اتاق عمل بیمارستان انجام می شود 

 • فیستولوگرافی

جهت بررسی فیستولها و مجاری کاذب در اندامهای بدن.

 • سایر موارد رادیوگرافی های تخصصی که بصورت اختصاصی انجام می شوند 

لازم به ذکر است که جهت رادیوگرافی های تخصصی بایستی جهت گرفتن نوبت ، در ساعت اداری به پذیرش رادیولوژی مراجعه کرده و علاوه بر نوبت ، دستورات آمادگی تغذیه ای و دارویی لازم را اخذ نموده و پمفلت آموزشی لازم را دریافت نمود . در ضمن جهت ثابت نگهداشتن کودک و جلوگیری از حرکت او در حین تصویربرداری ، حضور دو نفر همراهی الزامی است .