سوپروايزر آموزش کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سوپروایزر آموزش کارکنان

اکرم ربانی جوادی : کارشناس ارشد روان پرستاری

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تماس داخلی: 189

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

 • تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت ، بلند مدت)
 • تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی و وکارکنان جدید الورود )
 • اولویت بندی نیازهای آموزشی
 • تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی
 • اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها
 • تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 • تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
 • هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
 • پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 • تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری
 • هماهنگی ، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
 • پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی 
 • همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت، در امر آموزش
 • همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
 • ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...)
 • همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
 • هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
 • هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
 • ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
 • کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
 • ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق
 • کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
 • بررسی رضایت مندی مددجویان
 • بررسی رضایت مندی کارکنان
 • کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 • مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
 • شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری