مسئول واحد روابط عمومي

الهام جوان
تماس: 
٣٧٢٧۶۰۴٢  داخلي ٢۴8
پست الکترونیک :JavanE2@mums.ac.ir

 

شرح وظایف واحد روابط عمومی

اولين و مهمترين وظیفه فراهم آوردن شرايطي مناسب جهت رفاه حال پرسنل بيمارستان  .

 برقراری ارتباط با سایر سازمانهای زيربط .

ایجاد حسن رابطه با کارکنان و مسئولین .

تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیامهای دستگاه مربوطه و ترتیب نشر وانعکاس آن

همكاري با واحد وب سايت در جهت جمع آوري اطلاعات - مراسم و به روز كردن اطلاعات سايت

از ديگر وظايف روابط عمومي در اين مركز : طرح تكريم ارباب رجوع مي باشد كه شامل:   

تهیه و نصب صندوق های طرح تکریم ارباب رجوع

جمع آوري پيشنهادات و انتقادات و ارائه آنها به مديريت محترم و دسته بندي و بايگاني نامه ها

تهيه عكس و عنوان سازماني همكاران در قسمتهاي مختلف جهت تكريم ارباب رجوع

تهيه اتيكت براي كليه پرسنل اداري و پزشكان و پرسنل درمانگاه

پيگيري و جمع آوري فرآيند پذيرش بيماران در بخش ها

عملکرد روابط عمومی

عملکرد 1401
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
عملکرد 99
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
عملکرد 97
فروردین اردیبهشت خرداد  تیر مرداد  شهریور مهر آبان آذر دی  بهمن اسفند
عملکرد 96
فروردین اردیبهشت خرداد  تیر مرداد  شهریور مهر آبان  آذر دی بهمن اسفند

روابط عمومی چیست؟

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف، امروزه درسازمانها و ادارات به عنوان یک اصل اساسی درمدیریت پذیرفته شده است. این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می‌شود یکی ازمهمترین و با ارزش‎ترین عوامل موثر درسرنوشت هرموسسه و گروه محسوب می‌گردد و در جهت مبادله اطلاعات و برقراری ارتباطات دوسویه به منظور ایجاد حسن نیت و تفاهم گام بر مي‌دارد.
دردنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی درارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقی می‌گردند. روابط عمومی نقشهای گوناگونی را درجایگاههای متفاوت و شرایط متمایز ازیکدیگر ایفا می‎کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ازمیان سایر نقشها نمایان‎تر و مهمتر است: فراهم آوردن شرايطي جهت رفاه حال پرسنل و تشكيل يك كميته فرهنگي و اجرايي می باشد.
هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن، به درستی برقرار سازد. که در این راستا اولین قدم شناخت محیط و سازمان مربوطه است و منظوراز این شناخت، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف است.