حراست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسئول حراست: محمد حسن رحمانی نژاد، کارشناس روانشناسی

تماس: 37278620

تعریف حراست

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است . از نظر اداری حراست به واحدی اطلاق می گردد که وظیفه حساس و خطیر مراقبت از سلامت اجزای سازمان را در مقابل انواع آسیب های احتمالی برعهده دارد.
 
وظایف حراست :
 • حفاظت از سلامت اداری کارکنان ( حفاظت پرسنلی)
 • حفاظت از اخبار و اطلاعات دستگاه ( حفاظت اسناد)
 • شناسایی و انعکاس تهدیدات و آسیب پذیری های دستگاه
 • تامین حفاظت از اماکن و تاسیسات (حفاظت فیزیکی)
 • حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده ( حفاظت اسناد)
 • ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام سازمان ( حفاظت اطلاعات)
 • پیش بینی و پیشگیری از اقدامات غیر قانونی ( حفاظت پرسنلی)
 • شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی ( حفاظت پرسنلی)
 • تدوین دستور العملهای حفاظتی
 • نظارت بر کنترل تردد کارکنان و ... به محیطهای دانشجویی
 • برگزاری دور ه های آموزشی برای پرسنل زیر مجموعه
 • تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستور العمل های لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری ( حفاظت IT)
 • آموزش های لازم به منظور چگونگی حفاظت از اطلاعات در سیستم های رایانه ای (حفاظت IT)
 • ابلاغ بخشنامه های حفاظت از سیستم های رایانه ای به مسئولان، پرسنل و کاربران سیستم ها