نظر اجمالی مراقبتهای بهداشتی


نظر اجمالي - تغذيه - رشد و نمو - روانشناسي - معرفي چند بيماري ... - تحقيقات - منابع

تعريف بهداشت :

از سالهاي دور ، در تعريف بهداشت به دليل متغير بودن محتواي بهداشت پيوسته اختلاف نظرهايي وجود داتشه است وعواملي نظير رشد

اقتصادي ، پيشرفتهاي علوم پزشكي ، اجتماعي و تحولات فرهنگي نقش اساسي را در تعريف بهداشت داشته اند . بيشتر مردم بهداشت را عدم ابتلا به بيماري توصيف كرده اند كه تعريف جامع و قانع كننده اي نمي تواند باشد . به عنوان مثال اگر فردي به لحاظ جسماني سالم ولي به لحاظ روحي مدام در حال اضطراب و هيجان باشد ، و يا در جامعه اي كه زندگي مي كند ، ميزان مرگ ومير ، حوادث و سوانح در آن بيش از حد مجاز باشد و يا سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتي و خدمات بهداشتي در آن اندك و تغذيه به لحاظ كمي و كيفي در حد برطرف نمودن گرسنگي باشد و يا ميزان اعتيادبه مواد مخدر درآن بالا باشد ، آن فرد نميتواند خود را سالم بداند . چراكه براي ارزيابي سطح بهداشت اعضاي يك جامعه ازشاخصهاي يك بعدي نمي توان استفاده كرد. و بايد در جستجوي شاخص هاي جامع و چند بعدي كه از تركيب چند شاخص حاصل ميگردد بود و سطح بهداشت افراد جامعه را نسبت به آنها سنجيد . بنابراين بهداشت فرد، عوامل ديگري از جمله فاكتورهاي موروثي ، محيطي ، شخصي در سلامتي فردوبهداشت جامعه دخيل هستند .

تعريف بهداشت از ديدگاه Word Health . Organization = WHO

بهداشت عبارتست از سلامت كامل جسمي رواني و اجتماعي و تنها عدم ابتلا به بيماري يا ناتواني و نقص عضو دليل بر سلامت و بهداشت نمي تواند باشد.

تعريف انجمن پزشكان آمريكا American Medical Association

بهداشت عبارتست از هنر و دانش تامين سلامتي مردم ، حمايت و بهتر گردانيدن آن از طريق فهاليت هاي سازمان داده شده اجتماعي است .

تعريف پروفسور وينسلو ( winslow):

بهداشت عبارتست از علم وهنر پيشگيري از بيماريها افزايش طول عمر ارتقا سطح سلامتي در انسان از طريق فعاليت هاي دسته جمعي در جهت :

  • كنترل بيماريهاي واگيردار

  • بهسازي محيط

  • آ,وزش بهداشت فردي

  • تامين خدمات پزشكي . پرستاري جهت تشخيص و درمان به موقع بيماريها

  • ايجاد سيستم شبكه تندرستي و تدوين نظام اجتماعي كه هر فردي از جامعه از استانداردهاي لازم براي تامين بهداشت خود بهره مند گردد.

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی