مراحل رشد و نمو


مراحل رشد و نمو - عوامل موثر در رشد - تكامل حركتي - رشد ذهني نوزادان - رشد ذهني كودكان - رشد كنترل ادرار

مراحل رشد و نمو :

از بدو تولد تا دوره بلوغ رشد و نمو كودك مطابق اصول بيولوژيك ادامه دارد و تقريبا اين مراحل رشد در تمام كودكان مطابق نظم و ترتيب خاصي صورت مي گيرد .

در اين مرحله دوره رشد به چهار مرحله تقسيم مي شود :

  1. از بدو تولد تا دو سالگي كه رشد و نمو كودك سريع است .
  2. از 2 سالگي تا بلوغ كه رشد و نمو كودك آهسته مي گردد .
  3. از ابتداي دوره بلوغ تا 16 سالگي كه رشد بسيار سريع است .
  4. از 16 سالگي تا بلوغ كامل ميزان رشد و نمو سريعا كاهش مي يابد .

بايدتوجه داشت كه اندازه هاي قد ، وزن ، سر و قفسه سينه و دندانها از عوامل مهم در تشخيص به موقع تاخير يا عدم رشد و يا بيماري كودكان است .

به اين اندازه ها توجه كنيد :

  1. وزن نوزادان به تدريج پس از تولد زياد ميشود و اين اضافه وزن در سه ماه اول زندگي بطور متوسط 25-30 گرم در روز مي باشد .
  2. وزن نوزادان پسر بطور متوسط 3400 گرم و نوزادان دختر 3300 گرم به هنگام تولد است .
  3. در پنج ماهگي حدود وزن كودكان 2 برابر وزن زمان تولد و در يك سالگي به سه برابر مي رسد و قبل از 5/2 سالگي 4 برابر وزن زمان تولد مي شود .
  4. قد بطور متوسط در بدو تولد 50 سانتي متر مي باشد و در 4 سالگي به دو برابر زمان تولد مي رسد .
  5. ثبت اندازه دور سر در دوران كودكي بسيار مهم است زيرا مي توان با ثبت اين اطلاعات به بيماريهاي داخل جمجمه پي برد .
  6. محيط سر در سال اول زندگي بطور قابل ملاحظه اي اضافه مي شود كه بدليل رشد سريع مغز است .

بطور متوسط وزن مغز هنگام تولد 350 گرم است كه در پايان سال اول زندگي 5/2 برابر و هنگام بلوغ 4 برابر مي شود .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی