به دستورات عمل نمی کند


به دستورات عمل نمي كند - مرتباً درخواست دارد - نق ميزند - نمي تواند از والدين جدا شود - كج خلقي مي كند - بدغذايي مي كند - دروغ مي گويد - شب ادراري دارد ...

به دستورات عمل نمي كند :

همه پدران و مادران با عدم پيروي كودك از دستورات مواجه شده اند . ممكن است تمام روز را در حال بحث كردن و تكرار كردن حرفها براي او باشند و از نق زدن ها و كلك زدن هاي او به ستوه آمده باشند.

اولين چيزي كه بايد در مورد دستور دادن به كودك به خاطر داشت اين است كه تعداد درخواستها و فرامين معقول باشد و دومين اصل اينكه در كلام و رفتار ، خوشايند و منطقي باشيد .

گاهي علت اينكه كودك از انجام فرامين سرباز مي زند اين است كه او مي داند اگر كار را انجام ندهد ، بارها و بارها تكرار مي شود و در نهايت پدر و مادر عصباني مي گردند و يا تسليم مي شوند .

اگر كودك شما دقيقا فهميده است شما از او چه خواسته ايد ولي از شما تبعيت نمي كند ، راه هاي ذيل را امتحان كنيد :

در دستورات دقيق باشيد : براي كودك دستورات را تفهيم كنيم . به عبارتي به او بفهمانيم منظور ما از (( اسباب بازيهايت را جمع كن )) چيست و به چه شكلي بايد آنها را انجام دهد و همچنين دستورات بايد دانه به دانه داده شوند و از كودك انتظار نداشت همه آنها را بفهمد . پس :

  • كاري كه مورد نظر ماست را با كلمات ساده و قابل فهم بيان كنيم .

  • تعداد دستورات را محدود كنيم .

  • اگر مي خواهيد جواب (( نه )) نشنويد به كودك مجال انتخاب ندهيد . درخواست را طوري مطرح نكنيد كه او در جواب شما (( نه )) بگويد . مثلا به جاي اينكه بگوييد (( مي خواهي اسباب بازي هايت را الان جمع كني ؟ )) بگوييد (( بهتره الان اسباب بازيهايت را جمع كني ! )) و يا اگر مي خواهيد از حالت دستوري خارج شويد بگوييد (( تا ده مي شمرم اگر تونستي اسباب بازي هايت را جمع كني برنده اي ! ))

توجه كودك را جلب كنيد : كودكان هنگام بازي اكثر اوقات غرق كارشان مي شوند و واقعا متوجه نمي شوند كه والدين آنها چه مي گويند . به همين دليل وقتي از او كاري خواستيد اول توجه او را به طور كامل جلب كنيد و بعد از او بپرسيد تا توضيح دهد شما از او چه خواسته ايد تا مطمئن شويد كه او دستورات را درك كرده است .

پي گير باشيد و... توجه داشته باشيد وقتي از كودك چيزي مي خواهيد ، بلافاصله آنرا فراموش نكنيد . اگر حوصله آنرا نداريد اصلا دستوري صادر نكنيد . در غير اينصورت كودك مي آموزد دستورات پدر و مادرش را ناديده بگيرد و مي داند كه برايش هيچ اتفاقي نيفتاده است . در حين اينكه كودك كارش را انجام مي دهد او را زير نظر بگيريد و البته با ديد مثبت به او نگاه كنيد و دايم از او ايراد نگيريد . حتي مي توانيد كارها را براي او به صورت يك بازي درآوريد .

· تحسين نكته قا بل توجهي است . هرگاه او شما را اطاعت كرد تشويق را فراموش نكنيد :(( ممنون كه اسباب بازي هايت را جمع كردي و اتاقت را مرتب كردي ! )) . حتي مي توانيد گاهي با او همراه شويد و پاداش هم برايش در نظر بگيريد (( وقتي تختت را مرتب كردي مي تواني با ماشينت بازي كني !))يا (( واقعا خسته شدي بيا آب ميوه بخوريم !)).

· در مقابل حرف گوش نكردن كودك چه كنيم ؟

اگر همه اين كارها را انجام داديد و نتيجه نگرفتيد او به دستورات شما بي توجه شده است و يا مي گويد (( به من چه !)) ، (( نمي خوام )) بايد راهكارهاي ديگر را امتحان كنيد .

دستورات را تكرار كنيد . اگر او گوش نكرد با لحني مطمئن دوباره تكرار كنيد و او را وا داريد كه بين دو حالت يكي را انتخاب كند :((پسرم اگر اسباب بازي هايت را الان جمع نكني ، به تو كمك مي كنم با هم اونو انجام بديم و بعد هم جريمه ميشي)) و يا ((همين الان اتاقت را مرتب كن و يا جريمه ات مي كنم و باز هم بعدش بايد اتاقت را تميز كني))

جريمه مي تواند ، محروميت از چيزي باشد كه او دوست دارد ، مثل خوردن بستني ، تماشا كردن تلويزيون و يا محروم شدن از يك اسباب بازي مورد علاقه .

دست كودك خود را بگيريد و او را وادار به انجام كار كنيد . دست او را بگيريد و مثلا اسباب بازي هايش را با دست او كه در دست شماست جمع كنيد . و كودك را وادار كنيد كه با نظارت شما كارش را انجام دهد .

اگر كودك در پاسخ به شما از چرا استفاده مي كند ((چرا من جمع كنم ؟)) و يا سؤالي مشا به ، مي خواهد از زير بار مسئو ليت شانه خالي كند ، دستور خود را بارها و بارها تكرار كنيد و بصورت كاملا همانند : (( حتما الان اسباب بازي هايت را جمع كن .... حتما الان اسباب بازي هايت را جمع كن ! )).

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی