چپ دستی کودکان


چند راهكار عملي ... - نحوه رفتار با كودك - خانواده و سازندگي - مراحل رشد اجتماعي - بيماري ترس از مدرسه - عقب ماندگي درسي - چپ دستي كودكان - چند آزمون

چپ دستي كودكان :

اعضاي بدن به صورت قرينه اند . اما آدمي در به كارگيري آنها يكسان عمل نمي كند . اكثر افراد از بخش راست بدن بيش از بخش چپ بدن استفاده مي كنند .

در انجام دادن كارها ، در شنيدن و همچنين در ديدن بهره برداري بيشتر از اندامهاي راست بدن است . ولي افرادي هم وجود دارند كه چپ دست ، چپ گوش و چپ چشم باشند .

مسأله چپ دستي :

بسياري از والدين و مربيان مسأله چپ دستي كودكان را با ديدي منفي تلقي مي كنند . گمان دارند كودكان چپ دست عقب مانده ذهني هستند و يا در وضعي قرار دارند كه حتما مجبور به بد خطي مي باشند و شانس اينكه خوش خط شوند در آنان نيست .همچنين عده اي تصور كرده اند كه با دست چپ نمي توان تند كار كرد يا موفقيت درخشاني به دست آورد و همين سبب نگراني والدين و مربيان شده است.از نظر علمي چپ دستي امري عادي و طبيعي است . هنوز به صراحت معلوم نيست زمان شروع آن چه وقت است . اما عده اي معتقدند كه اين امر از حدود پايان سال اول زندگي در بچه ها مشخص است ولي آنچه قابل اعتماد است حدود سنين سه و چهار سالگي است .

مشكلات نوشتن :

معلمان در كلاس در مي يابند كه كودكان چپ دست خط درهم و برهمي دارند ، و يا در حين نوشتن ديكته بسياري از آنها از ديگران عقب مي مانند .اغلب آنها در نيمكت اگر در وسط شاگردان بنشينند مزاحم فرد بغل دستي در نوشتن هستند و خودشان هم به زحمت مي افتند .

البته دشواري هاي ديگري نيز دارند از جمله اينكه ناگزيرند با همان قلمي بنويسند كه براي راست دست ها درست شده و خود را در زندگي مدرسه اي و غير مدرسه اي با شرايطي تطابق دهند كه آن شرايط براي افراد راست دست فراهم آمده و طبيعي است كه رعايت چنين امري همه گاه مقدور نيست .

ريشه ها وعلل :

1. وراثت و جنبه هاي سرشتي : برخي معتقدند اين حالت يك امر ذاتي است . ممكن است در والدين و گاهي اجداد آنها نمونه هايي از چپ دستي وجود داشته است . همچنين اعتقاد بر اين است علت چپ دستي يا راست دستي قويتر بودن نيمكره مغزي ضد آن است . يعني اگر نيمكره چپ مغز قوي تر باشد افراد راست دستند و اگر نيمكره راست قويتر باشد افراد چپ دستند .

2. علت اجتماعي : تقليد را در اين مورد نمي توان ناديده گرفت برخي كودكان به آن خاطر كه از ديگران تقليد كرده اند چپ دست شده اند .

خواستارتغيير :

اگر بناست اصراري براي اين امر باشد و والدين و مربيان جدا" بخواهند چپ دستي كودك را اصلاح كنند ضروري است به اين نكات توجه كنند.

1. نخست بايد با آزمايشهايي روشن كنند كه آيا كودك به واقع چپ دست است يا نه و اين كار ضمن مراجعه به يك روانشناس و آزمايش هاي او روشن مي شود .

2. اگر بناي تغيير است اين اقدام را از 2 سالگي شروع كنيد و تدريجا او را به دست راست عادت دهيد . به هر مقدار كه بر سن و سال كودك اضافه شود امكان بازگشت كمتر خواهد بود .

3. در طريق تغيير سعي كنيد آنها را به اين امر تشويق كنيد . طرز برخورد شما با او بايد بسيار ملايم و دوستانه باشد .

4. كودكان در اثر تمرين و ممارست خيلي زود دست از عادت مي كشند و همچون چوب تري هستند كه به سادگي مي توان آنها را كج و راست كرد . اما اگر اين تمرين ها با جبر باشد ممكن است كودك را به مقاومت وا دارد .

عوارض اجبار در تغيير :

  • اثرگذاري در رفتار و لجوج كردن كودكان

  • بروز اختلال در رفتار و به صورت رجعت به كودكي و از جمله خيس كردن خود .

  • بروز لكنت در كودكان كه اين خود جلوه عياني از مقا ومت هاست و البته اين امري همگاني نيست .

  • فشارهاي وارده گاهي زمينه را براي احساس حقارت ها و يا احساس گناه فراهم مي سازد .

  • بروز اختلالات عصبي از جمله دلواپسي و اضطراب .

  • تشديد زبان گرفتگي براي آنهاييكه دچار آنند.

ضرورت راهنمايي :

1. راه و رسم آموزش خط را بايد به آنان القا كرد و فنون لازم را در اين رابطه بايد به او آموخت .

2. در نگهداشتن كاغذ در رو به روي خود و براي نوشتن بايد كمال دقت را بكار بريم . كاغذ بايد مستقيما پيش روي او باشد و كج و معوج نباشد .

3. در بكارگيري قلم اگر مداد است بايد بلند باشد و سر پاك كن مداد متمايل به طرف شانه چپ باشد .

4. براي تند نويسي آنان نگران نباشيم آنها هم در اثر تمرين مي توانند تند بنويسند ، در اين راه سفت نگه داشتن قلم مهم است .

5. در تمرين ها بايد سعي كرد از حروفي آغاز كنند كه بسيار ساده است و يا خود او رغبت دارد آن حرف را بنويسد .

6. در نشستن روي نيمكت بهتر است ، در انتهاي سمت چپ نيمكت بنشينند .

7. در جنبه نور لازم براي نوشتن، بايد چراغ از پشت شانه راست بر كاغذ بتابد تا سايه دست و قلم روي نوشته ها نيفتد و امر نوشتن را دچارمشكل نسازد .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی