چند آزمون


چند راهكار عملي ... - نحوه رفتار با كودك - خانواده و سازندگي - مراحل رشد اجتماعي - بيماري ترس از مدرسه - عقب ماندگي درسي - چپ دستي كودكان - چند آزمون

چند آزمون:

در اين قسمت سعي مي كنيم چند آزمون ساده را به شما معرفي كنيم تا توسط آن كودك خود در خانه ارزيابي كنيد . با اين روش ها شما مي توانيد كمبودها و نواقص موجود در كودكتان را كشف كنيد و به اين ترتيب سريعتر به پزشك مراجعه خواهيد كرد . چرا كه اكثر نواقص اگر درمان نشود بعد از سه سالگي قابليت درمان ندارند .

براي شروع آزمون ، آنرا براي كودكتان مفرح و شاد انجام دهيد و كاري نكنيد او بي حوصله و يا خشمگين شود . هر چه كودك بزرگتر باشد ، آزمونها قابل اعتماد تر مي باشند . در كودك زير يك سال ( غير از خنده ، شنوايي و بينايي ) نتايج آزمونها ، بيانگر پيشرفت كودك در آينده نيست .

در اين قسمت چند آزمون براي شما معرفي شده اند .

* آزمون شنوايي :

· براي انجام اين آزمون در محدوده سني 24 تا 36 هفته ، كودك بايد روي زانوي پدر و يا مادر بنشيند .بايد ديوار حداقل 120 سانتي متر فاصله داشته باشد .

در سنين 24 هفته آزمون در فاصله 45 سانتي متر و در 36 هفتگي در 9 سانتي متري انجام شود . آزمونگر با استفاده از جغجغه ، ليوان و قاشق ، دستمال كاغذي ، زنگوله و صداي خودش اصواتي را ايجاد مي كند و تا سه بار قابل تكرار است ، با فواصل 2 ثانيه . كودك شما بايد به طرف صدا برگردد . كودك به سه مورد از 5 مورد صدا بايد پاسخ دهد . كه نشان دهنده سلامت شنوايي كودك است . اگر پاسخ منفي بود بعد از دو هفته تكرار كنيد . هرگونه شك و ترديد را با پزشكان در جريان بگذاريد .

· در محدوده سني 18 ماهگي تا دو سالگي اين آزمون را با يك توپ ، يك اتومبيل اسباب بازي ، كاسه و قاشق ، عروسك كوچك و يك مكعب 5/2 سانتي متري كه با هم همرنگ نباشند را روي يك ميز كوتاه بگذاريد . آزمونگر در فاصله 90-60 سانتي متري قرار بگيرد از كودك بخواهيد تمام اسباب بازي ها را يكي يكي اسم ببرد . در حاليكه او ماشين در دستش است . دستتان را به طرف او دراز كنيد . بخواهيد اسباب بازي ها را به شخصي كه نزديك كودك نشسته بدهد . پس از انجام اين آزمون اگر هرگونه شك راجع به شنوايي كودكتان داريد به پزشك مراجعه كنيد .

· دو تا سه سالگي در اين سن همان آزمون را مي توانيد انجام دهيد ولي جلوي لبهاي خود را بپوشانيد . از او بخواهيد اسباب بازيهايي را كه نام مي بريد داخل سبدي بگذارد و يا از آن بيرون بياورد . در اين سن كودك بايد بتواند لغات را كنار هم بگذارد و تبادل كلامي داشته باشد . در غير اين صورت به پزشك مراجعه كنيد .

* آزمون بينايي :

آيا كودك شما قادر به ديدن شما است ؟ با دانستن نشانه هايي مي توانيد اين موضوع را بفهميد . در دوره نوزادي ، نوزاد به صورت افراد نگاه مي كند ، اگر شما حركات صحبت كردن را تقليد كنيد و لبهاي خود را تكان دهيد ، نوزاد شما با تكان دادن دهان و بيرون آوردن زبانش پاسخ خواهد داد .

در 8 هفتگي رشد مغز اندكي كاملتر شده ، او صورت شما را تشخيص مي دهد و با لبخند زدن و بالا و پايين بردن دستها نسبت به آن واكنش نشان مي دهد .

در 12-6 هفتگي جزئيات اشياء را نيز درك مي كند . در حدود 20 تا 24 هفتگي جزئيات صورت شما را چنان واضح مي بيند كه احساساتي چون اندوه ، ترس ، يا شادي را هم تشخيص مي دهد و نسبت به آن واكنش نشان مي دهد . وقتي غذا را مي بيند هيجان زده مي شود . در يك سالگي ، كودك به وضوح اشياء را مي بيند و اشياء در حال حركت را هم تعقيب مي كند . تا سه سالگي كم كم حروف الفبا را تشخيص مي دهد و توانايي تطابق حروف مثل هم را دارد .

براي سنجش بينايي در دوره نوزادي در حاليكه انگشتان خود را در فاصله 25-20 سانتي متري چشمهاي كودك خود نگاه داشته ايد به طرفين حركت دهيد ، بايد نوزاد بتواند انگشتان شما را تا فاصله 15 سانتي متري از طرفين تعقيب كند . اين توانايي در 4 هفتگي تا 45 الي 60 سانتي متر افزايش پيدا مي كند . در 12 هفتگي يك محدوه 180 درجه را طي مي كند .

در 16 هفتگي بايد وقتي شما شيشه شير يا يك اسباب بازي را جلوي كودك خود نشان دهيد بخواهد كه آنرا بگيرد . و يا با ديدن آنها خوشحال مي شود .

در حدود 24 هفتگي وقتي اسباب بازي هاي كودك خارج از ديد اوست به طرف آنها خم مي شود تا بتواند آنها را ببيند .

در دو سالگي به بعد بايد بتواند اشكال مشابه به هم را مطابقت دهد . در صورت مشاهده عدم توانايي هر كدام از اين موارد سريعا با پزشك كودك خود مشورت كنيد .

* آزمون بهره هوشي :

تا 12هفتگي : زنگوله اي را جلوي كودك به صدا درآوريد

پاسخ= كودك بايستي دست خود را بطرف زنگوله دراز كند .

32هفتگي : درحين بازي يك اسباب بازي را زير تكه پارچه اي پنهان كنيد.

پاسخ= كودك بايستي پارچه رااز روي اسباب بازي كنار بزند .

36هفتگي : يك سبد و چند مكعب برداريد و از كودك بخواهيد مكعبها را داخل سبد بياندازد .

پاسخ= كودك بايستي مكعبها راداخل سبد بياندازد .

15ماهگي :از كودك بخواهيدكه باگذاشتن سه مكعب روي هم برج بسازد .

پاسخ= كودك بايستي بتواند برجي بسازد كه تعادل داشته باشد و خراب نشود .

سه سالگي به بعد : مقياس هوش براي كودكان سه سال به بالا شامل ده نمونه آزمون است كه به دو گروه تقسيم شده اند . آزمونهاي متكي بر تواناييهاي كلامي وآزمونهاي متكي بر عملكرد . آزمونهاي نوع دوم كاري بر توانايي زباني ندارد و مهارتها و منطق ادراكي كودك شما را مي آزمايند .

* آزمونهاي كلامي :

اين آزمونها به چند مقوله تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

  1. اطلاعات عمومي : تو چند تا چشم داري ؟
  2. درك عمومي : اگر زانويت خراشيده شود چه مي كني ؟
  1. حساب: علي ده شكلات داشت وچهار تاي ديگر هم خريد الان چند شكلات دارد ؟
  2. تشابهات : گلابي و پرتقال از چه نظر به هم شبيهند ؟
  3. معلومات لغوي : ياقوت چيست ؟

* آزمونهاي عملكردي :

اين آزمونها عبارتند از :

  1. مرتب كردن تصاوير : يك رشته از تصاوير مثل تصويرهاي يك داستان مصور را بترتيب غلط بچينيد.كودك بايستي آنها را به درستي بچيند تا تشكيل يك داستان را بدهد .
  2. تكميل تصوير : تصاويري از اشياء آشنا را كه قسمتي از آن حذف شده است به كودك نشان بدهيد . كودك بايستي قسمت حذف شده را شناسايي كند .
  1. جفت كردن : مجموعه اي از اشكال مثل حلقه ، ستاره و لوزي و مثلث از هر يك دو عدد به كودك نشان بدهيد . كودك بايد شكلهاي همانند را انتخاب كند .
  2. الحاق قطعات : تصوير بزرگ يك شيء آشنا مثل صورت انسان را مانند پازل ساده به چند قطعه تقسيم كنيد . كودك بايد در كمترين زمان قطعات را كنار هم بگذارد و تصوير درست را بسازد .
  3. طراحي با مكعب : با استفاده از مجموعه اي از مكعبها ( سرخ ، سفيد ، نصف سرخ ، نصف سفيد ) از كودك بخواهيد طرحهايي را كه ابتدا خودتان طرز درست كردن آنها را نشان مي دهيد درست كند . ابتدا فقط از چهار مكعب استفاده كنيد ولي به تدريج با بزرگتر شدن كودك تا 9 مكعب بكار ببريد.
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی