پاداش به رفتار خوب


پاداش به رفتار خوب - زمان ارائه تقويت كننده - اصل شكل دادن - اصل قرينه دادن - اصل اشباع و خاموشي

پاداش به رفتار خوب :

اصل تقويت مثبت : براي اينكه رفتاري در كودك تقويت شود يا دوام يابد ، ترتيبي بدهيد كه پس از اينكه كودك هر بار رفتار مورد نظر را انجام داد ، پاداش به او داده شود . به بيان ديگر هر رفتار مطلوب كودك نتيجه خوشايندي برايش به دنبال داشته باشد .

مسئله اساسي براي پدران و مادران اين است كه برنامه هايي ترتيب دهند تا يادگيري مطالب تازه نتيجه اي خوشايند يا فايده اي مستقيم براي كودك داشته باشد . بايد توجه داشت كه كاربرد اصل تقويت مثبت تنها در مورد آموزش نيست بلكه بسياري از مشكلات رفتاري كودكان را نيز مي توان با استفاده از اين اصل برطرف كرد .نمونه هايي از تقويت كننده هاي گوناگون براي كودكان :

تقويت كننده هاي مادي : انواع شيريني و خوراكي هاي مورد علاقه آنها و پول ، پاداش بصورت جايزه هاي گوناگون

تقويت كننده هاي غير مادي غير كلامي : سر تكان دادن به نشانه تأييد ، لبخند زدن ، دست زدن روي شانه و حالتي كه نشانه تأييد باشد .

پذيرفتن تقاضا :

نكته هاي مهم درباره تقويت كننده ها :

تقويت كننده ها براي همه يكسان نيستند . چيزهايي كه رفتارفردي را تقويت مي كند ممكن است براي ديگران تقويت كننده نباشد.دانش آموزي كه هميشه نمره درسهاي او پايين است ، ممكن است با گرفتن نمره 15 تقويت شود ولي دانش آموزي كه هميشه نمره هاي بالا گرفته است نمره 15 برايش نوعي تنبيه است . رويداد يا چيزي براي دانش آموز تقويت كننده است كه نشان دهنده پيشرفت او در درسش باشد . براي اينكه بدانيم عمل ما تقويت كننده رفتاري است يا نه ، لازم است بدانيم كه فرد مورد نظر براي تقويت پيش از اين در چه موقعيتي قرار داشته است .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی