چند راهکار عملی در تربیت فرزند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 مرتباً درخواست دارد - نق ميزند - نمي تواند از والدين جدا شود - كج خلقي مي كند - بدغذايي مي كند - دروغ مي گويد - شب ادراري دارد

 

به دستورات عمل نمي كند 

 

همه پدران و مادران با عدم پيروي كودك از دستورات مواجه شده اند . ممكن است تمام روز را در حال بحث كردن و تكرار كردن حرفها براي او باشند و از نق زدن ها و كلك زدن هاي او به ستوه آمده باشند.

اولين چيزي كه بايد در مورد دستور دادن به كودك به خاطر داشت اين است كه تعداد درخواستها و فرامين معقول باشد و دومين اصل اينكه در كلام و رفتار ، خوشايند و منطقي باشيد .

گاهي علت اينكه كودك از انجام فرامين سرباز مي زند اين است كه او مي داند اگر كار را انجام ندهد ، بارها و بارها تكرار مي شود و در نهايت پدر و مادر عصباني مي گردند و يا تسليم مي شوند .

اگر كودك شما دقيقا فهميده است شما از او چه خواسته ايد ولي از شما تبعيت نمي كند ، راه هاي ذيل را امتحان كنيد :

در دستورات دقيق باشيد : براي كودك دستورات را تفهيم كنيم . به عبارتي به او بفهمانيم منظور ما از (( اسباب بازيهايت را جمع كن )) چيست و به چه شكلي بايد آنها را انجام دهد و همچنين دستورات بايد دانه به دانه داده شوند و از كودك انتظار نداشت همه آنها را بفهمد . پس :

  • كاري كه مورد نظر ماست را با كلمات ساده و قابل فهم بيان كنيم .
  • تعداد دستورات را محدود كنيم .
  • اگر مي خواهيد جواب (( نه )) نشنويد به كودك مجال انتخاب ندهيد . درخواست را طوري مطرح نكنيد كه او در جواب شما (( نه )) بگويد . مثلا به جاي اينكه بگوييد (( مي خواهي اسباب بازي هايت را الان جمع كني ؟ )) بگوييد (( بهتره الان اسباب بازيهايت را جمع كني ! )) و يا اگر مي خواهيد از حالت دستوري خارج شويد بگوييد (( تا ده مي شمرم اگر تونستي اسباب بازي هايت را جمع كني برنده اي ! ))

توجه كودك را جلب كنيد : كودكان هنگام بازي اكثر اوقات غرق كارشان مي شوند و واقعا متوجه نمي شوند كه والدين آنها چه مي گويند . به همين دليل وقتي از او كاري خواستيد اول توجه او را به طور كامل جلب كنيد و بعد از او بپرسيد تا توضيح دهد شما از او چه خواسته ايد تا مطمئن شويد كه او دستورات را درك كرده است .

پي گير باشيد و... توجه داشته باشيد وقتي از كودك چيزي مي خواهيد ، بلافاصله آنرا فراموش نكنيد . اگر حوصله آنرا نداريد اصلا دستوري صادر نكنيد . در غير اينصورت كودك مي آموزد دستورات پدر و مادرش را ناديده بگيرد و مي داند كه برايش هيچ اتفاقي نيفتاده است . در حين اينكه كودك كارش را انجام مي دهد او را زير نظر بگيريد و البته با ديد مثبت به او نگاه كنيد و دايم از او ايراد نگيريد . حتي مي توانيد كارها را براي او به صورت يك بازي درآوريد .

تحسين نكته قابل توجهي است . هرگاه او شما را اطاعت كرد تشويق را فراموش نكنيد :(( ممنون كه اسباب بازي هايت را جمع كردي و اتاقت را مرتب كردي ! )) . حتي مي توانيد گاهي با او همراه شويد و پاداش هم برايش در نظر بگيريد (( وقتي تختت را مرتب كردي مي تواني با ماشينت بازي كني !))يا (( واقعا خسته شدي بيا آب ميوه بخوريم !)).

در مقابل حرف گوش نكردن كودك چه كنيم ؟

اگر همه اين كارها را انجام داديد و نتيجه نگرفتيد او به دستورات شما بي توجه شده است و يا مي گويد (( به من چه !)) ، (( نمي خوام )) بايد راهكارهاي ديگر را امتحان كنيد .

دستورات را تكرار كنيد : اگر او گوش نكرد با لحني مطمئن دوباره تكرار كنيد و او را وا داريد كه بين دو حالت يكي را انتخاب كند :((پسرم اگر اسباب بازي هايت را الان جمع نكني ، به تو كمك مي كنم با هم اونو انجام بديم و بعد هم جريمه ميشي)) و يا ((همين الان اتاقت را مرتب كن يا جريمه ات مي كنم و باز هم بعدش بايد اتاقت را تميز كني))

جريمه مي تواند ، محروميت از چيزي باشد كه او دوست دارد ، مثل خوردن بستني ، تماشا كردن تلويزيون و يا محروم شدن از يك اسباب بازي مورد علاقه .

دست كودك خود را بگيريد و او را وادار به انجام كار كنيد : دست او را بگيريد و مثلا اسباب بازي هايش را با دست او كه در دست شماست جمع كنيد . و كودك را وادار كنيد كه با نظارت شما كارش را انجام دهد .

اگر كودك در پاسخ به شما از چرا استفاده مي كند ((چرا من جمع كنم ؟)) و يا سؤالي مشابه ، مي خواهد از زير بار مسئو ليت شانه خالي كند ، دستور خود را بارها و بارها تكرار كنيد و بصورت كاملا همانند : (( حتما الان اسباب بازي هايت را جمع كن .... حتما الان اسباب بازي هايت را جمع كن ! )).