نظر اجمالی گروه غذايی


نقش غذا در بدن - گروه شير و لبنيات - گروه گوشت و حبوبات - گروه نان و غلات - گروه ميوه و سبزيجات - گروه متفرقه

گروههاي غذايي :

يكي از بهترين راهها براي اطمينان از تامين نياز هاي تغذيه اي استفاده از 4 گروه اصلي غذايي است .توصيه مي شود در برنامه غذايي روزانه از اين گروههاي غذايي استفاده شود .

گروهها ي اصلي غذايي عبارتست از :

1. گروه نان و غلات

2. گروه ميوه ها و سبزيها

3. گروه گوشت و تخم مرغ ، حبوبات و مغزها

4. گروه شير و لبنيات

مواد غذايي كه در هر گروه قرار مي گيرند داراي ارزش غذايي تقريبا مشابه اي هستند و ميتوانند جانشين يكديگر شوند . در آموزش تغذيه ، مقدار مورد نياز مواد غذايي هر يك از 4 گروه غذايي اصلي را با واحد بيان مي كنند كه داراي يك اندازه معين است . مثلا يك واحد شير يعني يك ليوان شير – يك واحد گوشت يعني 60 گرم گوشت – يك واحد نان يعني يك برش 30 گرمي نان – يك واحد ميوه يعني يك عدد سيب يا يك عدد پرتقال .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی