عوامل موثر در رشد


مراحل رشد و نمو - عوامل موثر در رشد - تكامل حركتي - رشد ذهني نوزادان - رشد ذهني كودكان - رشد كنترل ادرار

عوامل موثر در رشد :

رشد ونمو انسانها متاثر از دو عامل بسيار مهم ارث و محيط است كه در مورد عامل ارث كه يك عامل بالقوه است تاثير كمي مي توان در آن گذاشت اما در مورد عامل محيط فاكتورهايي را مي توان تقويت كرد و يا كاهش داد .

عوامل محيطي در دو مرحله قبل و بعد از تولد قابل ملاحظه مي باشد :

1- عوامل محيطي قبل از تولد مانند :

  • تغذيه صحيح مادر

  • وضعيت اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي و برخي از بيماريهاي مادر مي تواند بر روي جنين اثر گذار باشد مانند : سرخجه ، سيفليس كه مي تواند باعث عفونت جنين در رحم شود .

2- فاكتورهاي محيطي بعد از تولد نقش بسيار مهمي در رشد و نمو كودك دارد كه عبارتند از :

  • سن : رشد و نمو در سال اول زندگي و دوران بلوغ سريعتر از ديگر دوره هاي زندگي است .

  • جنس : دوران بلوغ جنسي دختران از ده سالگي و پسران از سيزده سالگي اغاز مي شود .

  • تغذيه : نقش بسيار مهمي در رشد و نمو دارد . كمبود غذاها مثل كمبود ويتامين D و يا كمبود پروتئين مانع رشد و نمو مي شود . و همچنين تغذيه نامتعادل نيز مانع رشد و نمو مي شود .

  • بيماريها : بيماريهاي مزمن و يا ناهنجاريها هاي مادر زادي سبب تاخير رشد و نمو مي شود .عوامل آندوكرين ( غدد درون ريز ) ، كم كاري بعضي غدد مترشحه درون ريز مثل تيروئيد و هيپوفيز سبب تأخير رشد مي شود .

3 عوامل محيطي : مانند فقدان نور آفتاب

4 عوامل رواني كه بيشتر باعث كم اشتهايي و به دنبال آن سبب تاخير رشد مي شود .

5 - وضع اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي ، فقر ، كمبود سرويس هاي بهداشتي ، عادات غلط و عدم اطلاع از تغذيه صحيح و بهداشتي باعث تاخير رشد مي شود .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی