تکامل حرکتی


مراحل رشد و نمو - عوامل موثر در رشد - تكامل حركتي - رشد ذهني نوزادان - رشد ذهني كودكان - رشد كنترل ادرار

رشد جابجايي حركتي :

هر كودكي براي اينكه راه رفتن ، دويدن و... را بياموزد ابتدا لازم است توانايي كنترل سر خود را بدست آورد . بنابراين وقتي كودك در سن 4 هفتگي شروع به بلند كردن سر خود مي كند در واقع نخستين تلاشها را براي راه رفتن مي كند.

بنابراين كنترل سر نخستين مرحله اساسي در جابجايي حركتي است.برخي بچه ها قبل از اينكه ياد بگيرند راه بروند ممكن است بياموزند با روشهاي ديگري از مكاني ديگر نقل مكان كنند برخي از آنها بوسيله غلتيدن ، برخي با جهشهاي متوالي روي نشيمنگاه خود وبرخي باكمك يك دست و يك طرف باسن يا هر دو دست و دو طرف باسن و برخي ديگر با چهار دست و پا حركت مي كنند .

نوزاد: سرش را به يك سمت كه ترجيح مي دهد بر مي گرداند ، چه به پشت و چه روي شكم خوابيده باشد و دستها و پاهايش را به داخل بدنش جمع مي كند .

4هفتگي : هنوز عضلات گردن كودك ضعيف است ،سر او پايين مي افتد مگر اينكه نگهش داريد ، اگر به رو خوابيده باشد مي تواند چانه اش را چند ثانيه از روي تشك بردارد و اگر در وضعيت نشسته نگه داشته شود ممكن است چند لحظه سرش را بالا بگيرد.

6هفتگي : كودك مي تواند صورتش را تا زاويه 45 درجه نسبت به تشك بالا بياورد . در موقعيت نشسته بودن سرش كمتر مي افتد و وقتي رو به پايين نگهداشته شود سرش را براي چند دقيقه در امتداد بدن نگه مي دارد . زانوها و باسن او به اندازه گذشته جمع نمي شوند .

8هفتگي : كودك مي تواند در حالت ايستاده يا نشسته يا دمر سر خود را در امتداد بدن نگه دارد .

12هفتگي : كودك مي تواند در حالت دمر سر خود را دائما بالا نگه دارد و اگر او را به حالت نشسته يا تكيه داده قرار بدهيد به ندرت سرش مي افتد .

16هفتگي : كودك دوست دارد بنشيند و به اطراف نگاه كند ولي با كمك شما . هنگامي كه او را مي كشيد تا بنشيند سرش كمي افتادگي پيدا مي كند ، او مي تواند سرش را راست نگه دارد و در حالت دمري مي تواند مستقيما به شما نگاه كند .

20هفتگي : كودك سرش را بطور كامل كنترل مي كند .در حالت نشسته نگاه كردن به اطراف سرش نمي افتد .

24هفتگي : كودك مي تواند مقدار زيادي از وزنش را روي ساعدهايش بيندازد ، در حاليكه دستهايش را به عنوان تكيه گاه جلو گذاشته مي نشيند . دستهايش را دراز مي كند تا بلندش كنيد .

28هفتگي : كودك مي تواند وقتي روي شكم خوابيده است وزن خود را با يك دست تحمل كند ، وقتي به پشت خوابيده سر خود را خود به خود بلند و هنگامي او را سرپا نگه مي داريد تمام وزنش را روي زانوها و باسن خود كه صاف نگه داشته تحمل كند .

32هفتگي : براي حركت كردن تلاش مي كند ، براي رسيدن به اسباب بازي هايش دست خود را دراز مي كند . ممكن است بدن خود را به عقب وجلو تكان دهد . اگر دستهايش را نگهداريد بالا و پايين مي پرد.

36هفتگي : كودك با تكيه كردن به چيزي مي تواند تمام وزن خود را روي پاهايش نگه دارد ، مي تواند 10 دقيقه بنشيند . به جلو و طرفين خم شود . متعادل بماند ، ممكن است بغلتد يا تلاش كند چهار دست و پا حركت كند .

40هفتگي : كودك حركت مي كند و مقدار كمي روي دستها و زانوهايش به جلو مي رود . او ميتواند خود را به بالا بكشد و در حالت نشسته تنه خودرابه اطراف مي چرخاند و عضلات جانبي تنه او در حال قويتر شدن هستند .

44هفتگي :علاوه براينكه در حالت نشسته كاملا حركت مي كند با چهار دست و پا نيز به همه جا مي رود و وقتي ايستاده است مي تواند پاي خود را از زمين بلند كند .

48هفتگي : كودك با گرفتن دستش به اثاثيه به پهلو حركت مي كند اگردودست اورا بگيريد به جلو حركت مي كند . در حالت نشسته به عقب برمي گردد و چيزي را برمي دارد .

يك سالگي : اگر فقط يك دست كودك خود را بگيريد او مي تواند راه برود . موقع چهار دست و پا كردن اين كار را روي كف دستها و پاهايش انجام مي دهد .

13 ماهگي : كودك مي تواند به تنهايي بايستد و حتي اولين قدم خود را به تنهايي بردارد .

15 ماهگي : كودك مي تواند روي زانوهايش خم شود و بدون كمك بدنش را براي نشستن پايين آورد . او ميتواند بايستد ، چهار دست و پا از پله ها بالا برود و راه برود .

18ماهگي : كودك در حاليكه هر دو پا را روي هر پله مي گذارد ، بدون كمك ديگران از پله ها بالا مي رود هر چند بايد دست خود را به جايي بگيرد ، با ثبات بيشتر راه مي رود و مي دود و به ندرت مي افتد .

21 ماهگي : كودك بدون اينكه بيافتد اشياء را از زمين برمي دارد ، به آساني به عقب راه مي رود ، با سرعت توقف مي كند و كنجها را دور مي زند . بازي مثل فوتبال را راحت انجام مي دهد .

دو سالگي : كودك از حركاتي مثل رقص لذت مي برد. او مي تواند بدود و به راحتي چمباتمه مي زند .

5/2 سالگي : كودك مي تواند بپرد و پاهايش را از زمين جدا كند و مي تواند روي سر پنجه راه برود و نيز مي تواند خواهر يا برادر كوچكترش را روي پاهايش بنشاند.

3 سالگي : كودك مي تواند با گذاشتن هر پا روي يك پله از پله ها بالا برود ، از روي پله آخر بپرد ، لحظه اي روي يك پا بايستد و هنگام را رفتن دستهايش را تاب بدهد و سه چرخه سواري كند .

4سالگي : كودك كاملأ فعال و هماهنگ شده است ، مدام به اين سو و آنسو مي رود ، مي جهد و مي پرد ، با طي كردن هر پله با يك پا به سرعت از پله ها پايين مي رود و يك فنجان مايع را بدون ريختن حمل مي كند .

5 سالگي : كودك مي تواند روي يك خط مستقيم راه برود ، يك پا در ميان طناب بازي كند . از اسباب بازيها و بازيهايي با حركات سريع لذت مي برد .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی