افراط و تفريط در زندگی


اهميت سالهاي اول زندگي - افراط و تفريط در محبت - سردي در خانواده - تشنج در خانواده - كودك در خانواده خشن

افراط و تفريط در محبت :

نياز كودك به محبت امري بديهي است و قابل انكار نيست . محبت غذاي روح كودك است . كودك تشنه محبت و عنايت والدين است و نياز دارد كه احساس كند مورد توجه و علاقه والدين و مورد تأييد و حمايت آنها است .

مهر و محبت في ما بين كودك و والدين ، آنها را به هم نزديك مي كند و باعث مي شود پدر و مادر در دل كودك نفوذ كنند و در زمينه رشد همه جانبه براي او فراهم كنند . در خانواده اي كه كودك مورد محبت والدين خود نيست ، به سخن و رفتار وي توجه نمي شود ، مورد طرد خانواده است ، و مراقبت كافي از وي به عمل نمي آيد .

چرا والدين ممكن است به كودك خود كم محبت كنند ؟

علل آن متعدد است مثلا ممكن است پدر و مادر به خاطر ترس از لوس شدن كودك به او زياد محبت نكنند يا كودك ناخواسته بوده و يا جنسيت او مطلوب والدين نيست .

در مقابل عدم توجه والدين كودك ممكن است ، كمبود خود را به صورت بي اشتهايي ، شب ادراري ، امتناع از غذا ، مكيدن شست و ناخن جويدن اعلام كند . علاوه بر اين چنين كودكي ممكن است دچار بي خوابي ، بي حالي و كاهش فعاليت شود . و چهره شان گرفته است و شفافيت و زيبايي ندارد . دچار افسردگي هستند و تزلزل رواني دارند . احتمال اقدام به خودكشي در دوران بزرگسالي درد اين كودك افزايش مي يابد و نيز احتمال ابتلا به بيماريهايي چون اسكيزوفرني و هيستري در آنان افزايش مي يابد . اين كودك در بزرگسالي دچار حالتي بي تفاوت نسبت به تمام امور و سستي عاطفه و ناتواني برقراري روابط عاطفي محكم با ديگران مي باشد و در مواردي رفتاري توأم با خشونت و بي رحمي شديد در آنها به وجود مي آيد. در بعد اجتماعي اين كودكان ، افردي ناپايدار هستند و احساس مسئوليت اندكي مي كنند از جامعه هميشه طلبكار هستند و براي آن كاري انجام نمي دهند . از غم ديگران ناراحت نيستند و حتي خوشحال مي شوند . گاهي هم به رفتارهاي ضد اجتماعي روي مي آورند . ميل تخريب و ضرب و جرح و آسيب رساندن در آنها موج مي زند . همچنين تحقيقات نشان مي دهد كه اين افراد در مدرسه قادر به يادگيري درست نيستند .

به هر حال هر چه ميزان كمبود محبت بيشتر و زمان آن طولاني تر باشد ، اختلالات بيشتر و عميقتري را در كودك به جاي مي گذارد .

نشانه هايي كه كودك دچار كمبود محبت است :

· كودكي كه به بهانه هاي مختلف سعي دارد خود را به پدر و مادر نزديك كند .

· كودكي كه براي جلب محبت ، سر از مسخره گي و دلقك بازي در مي آورد و يا سعي مي كند خود را لوس كند .

· كودكي كه در برخورد با ديگران قيافه ترحم انگيز به خود مي گيرد تا مورد توجه آنها باشد .

افراط در محبت

افراط در محبت را در رفتار بعضي از پدرها و مادر ها مي توان به خوبي ديد. مثلا پدر و مادري را مي بينيد كه دايما وقت خواب به سراغ كودك خود مي روند تا از نفس كشيدن او مطمئن شوند !

اگر كسالت مختصري داشته باشد دستپاچه مي شوند و به اشك و آه و ناله روي مي آورند . دايما او را تر و خشك كرده و دركنار خود نگه ميدارند . و هيچ گاه تنهايش نمي گذارند . حتي گاهي مزاحم اولياء مدرسه شده و توقع دارند آنان نيز چنين رفتار كنند .

چرا برخي از والدين چنين رفتار افراطي را براي كودكان خود بر مي گزينند ؟

دردانگي فرزند ، مرگ پي در پي فرزندان قبلي ، سالها انتظار براي تولد كودك ، تأكيد بيش از حد بر تربيت به اصطلاح صحيح بيماران ، تلاش براي جلب نظر كودك ، عدم سازش با همسر و معطوف شدن توجه به كودك ، تنهايي و بيكاري والدين .

عوارض چنين رفتاري بر كودكان چيست ؟

اين نوع رفتار باعث مي شود خلاقيت ها و ابتكارات كودك رشد نكنند ، جرأت حيات و حضور در عرصه از كودك گرفته شود ، اعتماد به نفس او كاهش مي يابد . توان انديشيدن و مبارزه كردن از او گرفته مي شود .

اين كودكان رفتار والدين را دستاويزي براي رسيدن به خواسته هاي نامعقول خود مي كنند . گاهي پرخاشگر مي شود . نافرماني از ديگر عوارض اين گونه تربيت است . چون كودك مي فهمد كه اگر از دستورات پدر و مادر سر پيچي كند ، آنها ناراحت نمي شوند . خودخواهي به عدم تحمل شكست ، عصيان عليه پدر و مادر ، بي اعتنايي نسبت به مسئوليت ، عدم توجه به حقوق و شخصيت ديگران ، عدم توانايي سازش با ديگران از ديگر موارد قابل ذكر است .

در چنين خانواده اي به تدريج كودك از حصاري كه اطرافش كشيده اند خسته مي شود . كسل مي شود و كوشش دارند از اين قيد و بندها بگريزند و شخصيتي بزدل و ضعيف خواهند داشت .

اين خطاست كه والدين به محض در خواست كودك ، آنرا سريعا در اختيارش بگذارند . بياييد اجازه دهيم كه كمي با محروميت ، تأ خير در دريافت خواسته ها آشنا شود . از ايجاد عقده در كودك نترسيد و مطمئن باشيد كه او از داشتن در حد متعارف محروميت ها ، دچار كمبود نخواهد شد . از اين بپرهيزيد و بترسيد كه در اثر افراطي كودك فردي بي عرضه و نالايق درآيد .

اوقات شرعی