تشنج در خانواده


اهميت سالهاي اول زندگي - افراط و تفريط در محبت - سردي در خانواده - تشنج در خانواده - كودك در خانواده خشن

تشنج در خانواده :

مي دانيم كه اساس تشكيل خانوداه تفاهم و انس است . درگيري و تعارض ، برخوردهاي خشن و توهين آميز ، زمينه را براي تزلزل خانواده فراهم مي كند .

هر رفتاري اعم از محبت و يا بي مهري روي كودك اثر مي گذارد . كودك از همان ابتدا گرمي و سردي بين پدر و مادر را تشخيص مي دهد ،از ناراحتي آنها ناراحت و از شادي آنها شاد مي شود.

وقتي بين پدر و مادر روابط نيكو برقرار است كودك احساس امنيت و حمايت مي كند .

ولي متأسفانه در برخي خانواده ها ، پدر و مادر خانوداه را عرصه تاخت و تاز به يكديگر قرار مي دهند و محيط خانواده را پر تشنج مي كنند . در اين محيط كودك احساس نا امني مي كند و در آينده فردي نا آرام ، مضطرب ، عصباني و... خواهد شد .

گاهي اوقات زندگي در چنين فضايي براي كودكان چنان اثرات نامطلوبي را به جا مي گذارد كه حتي فرزنداني كه ثمره طلاق هستند نيز به آن دچار نمي باشند .

در خانواده اي كه لجاجت و سختگيري ، مشاجرات و اختلاف و گفت و شنود ناشي از اختلاف ، جنگ و ستيز حتي در مسايل جزيي بر هم سايه افكنده ، كودك متأثر و وحشت زده مي شود كه مبادا كار به جدايي بكشد .

اين درگيري ها ، هم برخود پدر و مادر و هم براي كودك زيان بخش است .

كودك همانطور كه گفته شد ، احساس عدم امنيت مي كند، از محيط غم انگيز خانه دچار سرخوردگي و عصبيت مي شود .

· ممكن است زمينه تبه كاري در چنين كودكاني مهيا شود . يك بررسي نشان مي دهد 65% تبه كاران و بزه كاران در اين خانواده ها هستند .

· روابط زشت پدر و مادر سبب پيدايش كشمكش و اضطراب بين فرزندان مي شود . آموختن اين ناهنجاري ها توسط كودك از او پدر و مادري مثل والدين خود خواهد ساخت .

· كودك اعتماد خود را نسبت به والدين از دست مي دهد و در نتيجه چنين والديني ، اثر سازندگي بر كودك نخواهند داشت .

· براي فرار از اين كشمكشها گاهي فرزند از خانه گريزان شده به دنبال يك پناه امن مي گردد .

· مي آموزد نفاق و دورويي را گاهي طرف مادر را مي گيرد و گاهي جانب پدر .

· كودك بد دهني ، ناسزا گويي و بد اخلاقي را از والدين خود مي آموزد .

· احساس انزجاز و تنفر در فرزند نسبت به زندگي ايجاد مي شود .

· عدم توان پذيرش عواطف ديگران داشتن نوعي بدبيني و بدگماني عارضه ديگري است كه والدين اين چنيني بايد انتظار آنرا داشته باشد .

· ايجاد شدن زمينه براي ابتلا به بيماري اسكيزوفرني هم از همين دسته است .

اگر والدين بياموزند و بدانند با ناامن كردن جو خانواده ، چه بلايي بر سر فرزندان خود مي آورند ، حتما دست از رفتار زشت خود برخواهند داشت .

كودكان از مشاهده چنين وضعي شديدا ناخوشنودند خانواده را سرد و مركز رنج و بدبختي مي يا بند ، سردرگمند و نمي دانند طرف چه كسي را بايد بگيرند . حالات و رفتارهاي غير عادي دارند . مخصوصا اگر درگيري پدر و مادر دايمي باشد . اين كودكان اشتها ندارند ، از ديدن چنين اوضاعي در عذابند . نشاط و شادي خود را از دست مي دهند . و گاهي حتي از پدر و مادر خود متنفر مي شود . رفتار نابهنجار پدر و مادر ذهن كودك را چنان پر مي كند كه او به جاي افكار كودكانه مطابق سن خود در صدد است راهي بيابد كه پدر ومادر با هم دعوا نكنند و شايد اين آرزو تا بزرگسالي ادامه يابد و به جايي برسد كه فرزندان آرزو كنند كاش پدر و مادر از هم جدا مي شدند .

توصيه همه روانشناسان به پدران و مادران اين است كه اختلافات خود را بسط ندهند و كودكان خود را درگير مسايل و اختلافات خود نكنند . در اين ميان مادران نقش عمده و مهمي د ارند .چرا كه مادران چراغ خانه را روشن مي كنند . گرمي و شادابي خانه از مادران است . اگر مادر در اين درگيري به خاطر مصالح كودكان كوتاه نيامد آنان به چه كسي پناه ببرند ؟

شما مادر عزيز عواقب كار و داشتن احساس نابساماني در كودك خود را در نظر بگيريد ، ادامه اين وضع تا چه حد بر اعصاب كودكتان اثر خواهد گذاشت ؟ مرد بايد در زندگي با گذشت باشد ولي از زن انتظار مهرورزي و لطف بيشتري مي توان انتظار داشت .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی