سردی در خانواده


اهميت سالهاي اول زندگي - افراط و تفريط در محبت - سردي در خانواده - تشنج در خانواده - كودك در خانواده خشن

سردي در خانواده :

اگر بخواهيم كودك از تربيت درستي برخوردار باشد ، لازم است كه از حمايت پدر ومادر برخوردار گردد . در محيط گرم خانواده است كه كودك احساس امنيت مي كند و درس مهر و وفا و ادب و صفا از ديگران مي آموزد.

كودك نياز دارد كه والدين با نوازش و بوسيدن شان كانون خانوادگي و شرايط حيات را براي آنها گرم و دلفريب ساخته و زمينه ساز اعتماد آنان نسبت به زندگي باشند . نياز دارند كه محبوب خانواده خود باشند و دوست داشته شوند . در اين صورت است كه كودك مي تواند نقش شايسته اي را در روابط بعدي ايفا كند .

والدين بايد بكوشند محيط خانواده گرم و صميمي پديد آورند كه در اين صورت ، بسياري از رفتار ها و احساسات تحت كنترل در مي آيند . پدر و مادر در زمينه تربيت فرزند و ايجاد محيط درست براي كودك برنامه داشته باشند . پدر و مادر مي توانند با تهيه اشياء مورد علاقه كودك و بازي با آن ، محيط خانواده را دوست داشتني كنند . ولي بعضي از خانواده ها از چنين فضايي تهي هستند .

· از گرمي والدين نسبت به فرزندان تحت هر عنوان خبري نيست و حتي تغذيه كودك از شير مصنوعي است نه پستان مادر .

· مادر سرگرم كار در خارج خانه است و رسيدگي نسبت به فرزندان توسط دايه ، بستگان و گاهي ديگر اعضاي خانواده است .

· وضع غذا و استراحت در آن نا منظم است و از عزت نفس هم خبري نيست .

· امكان بيرون ريختن احساسات ، تضرع و شادي در آن كم است زيرا والدين حال و حوصله كافي ندارند .

· وظايف خانوادگي به نحوي صحيح انجام نمي شود و نظم و انضبا طي در محيط خانواده حاكم نيست .

· كودك از مراقبت مادر و حمايت پدر محروم است و كمتر خود را در كنار آنان مي بيند .

· در خانه خشونت بيش از محبت و مهر است و استبداد بيش از به حساب آوردن رأي و نظر ديگران است .

چرا گاهي بعضي والدين چنين محيطي را براي كودكان خويش مي سازند ؟

گاهي اوقات زوجين از يكديگر ناراضي اند و به مصلحت زمانه ، تن به ادامه زندگي داده اند و نمي توانند يكديگر را دوست بدارند و در نتيجه نسبت به هم سردند . يا اينكه مادر در بيرون از منزل شاغل است ، وقتي به منزل مي آيد ممكن است خسته باشد و توانايي گرم كردن محفل زندگي و ايجاد انس و الفت را نداشته باشد .

كودكاني كه در محيط خانوادگي سرد و بي روح پرورش مي يابند ، دچار تنهايي شديدند ، منزوي و گوشه گير بار مي آيند ، دائما در تشويش و اضطراب به سر مي برند . كمبود عاطفي دارند و خود را افرادي مطرود و تنبيه شده به حساب مي آورند . شخصيت متعادلي ندارند در رشد اخلاقي و اجتماعي شان نقص وجود دارد .

در ايجاد محيط گرم براي زندگي كودك و جاذب كردن كانون زن و شوهر هر دو وظيفه دارند و اما در اين ميان نقش مادر بسيار برجسته تر است . اگر مادر در محيط بيرون مشغول به كاريست ، وظيفه دارد در ساعاتي كه در منزل است تلاشي دو صد چندان نمايد تا محيط خانه را صميمي و پرشور كند . اين مادر است كه مي تواند در عين فقرو ناداري و گرفتاري موجبات دلگرمي كودكان را فراهم كند . مادر افسرده ، كودكي افسرده بار خواهد آورد . شما مادر گرامي ، اگر رنج و غمي داريد ، آنرا از كودك خود مخفي كنيد و لبخند بر لب با او روبرو شويد . آينده او و شخصيت و سلامتي او در گرو رفتار امروز شما است .

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی