چپ دستی کودکان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چند راهكار عملي ... نحوه رفتار با كودك - خانواده و سازندگي - مراحل رشد اجتماعي - بيماري ترس از مدرسه - عقب ماندگي درسي - چپ دستي كودكان - چند آزمون

 

چپ دستي كودكان 

اعضاي بدن به صورت قرينه اند . اما آدمي در به كارگيري آنها يكسان عمل نمي كند . اكثر افراد از بخش راست بدن بيش از بخش چپ بدن استفاده مي كنند .

در انجام دادن كارها ، در شنيدن و همچنين در ديدن بهره برداري بيشتر از اندامهاي راست بدن است . ولي افرادي هم وجود دارند كه چپ دست ، چپ گوش و چپ چشم باشند .

مسأله چپ دستي :

بسياري از والدين و مربيان مسأله چپ دستي كودكان را با ديدي منفي تلقي مي كنند . گمان دارند كودكان چپ دست عقب مانده ذهني هستند و يا در وضعي قرار دارند كه حتما مجبور به بد خطي مي باشند و شانس اينكه خوش خط شوند در آنان نيست .همچنين عده اي تصور كرده اند كه با دست چپ نمي توان تند كار كرد يا موفقيت درخشاني به دست آورد و همين سبب نگراني والدين و مربيان شده است.از نظر علمي چپ دستي امري عادي و طبيعي است . هنوز به صراحت معلوم نيست زمان شروع آن چه وقت است . اما عده اي معتقدند كه اين امر از حدود پايان سال اول زندگي در بچه ها مشخص است ولي آنچه قابل اعتماد است حدود سنين سه و چهار سالگي است .

مشكلات نوشتن :

معلمان در كلاس در مي يابند كه كودكان چپ دست خط درهم و برهمي دارند ، و يا در حين نوشتن ديكته بسياري از آنها از ديگران عقب مي مانند .اغلب آنها در نيمكت اگر در وسط شاگردان بنشينند مزاحم فرد بغل دستي در نوشتن هستند و خودشان هم به زحمت مي افتند .

البته دشواري هاي ديگري نيز دارند از جمله اينكه ناگزيرند با همان قلمي بنويسند كه براي راست دست ها درست شده و خود را در زندگي مدرسه اي و غير مدرسه اي با شرايطي تطابق دهند كه آن شرايط براي افراد راست دست فراهم آمده و طبيعي است كه رعايت چنين امري همه گاه مقدور نيست .

ريشه ها و علل :

 • وراثت و جنبه هاي سرشتي : برخي معتقدند اين حالت يك امر ذاتي است . ممكن است در والدين و گاهي اجداد آنها نمونه هايي از چپ دستي وجود داشته است . همچنين اعتقاد بر اين است علت چپ دستي يا راست دستي قويتر بودن نيمكره مغزي ضد آن است . يعني اگر نيمكره چپ مغز قوي تر باشد افراد راست دستند و اگر نيمكره راست قويتر باشد افراد چپ دستند .
 • علت اجتماعي : تقليد را در اين مورد نمي توان ناديده گرفت برخي كودكان به آن خاطر كه از ديگران تقليد كرده اند چپ دست شده اند .

خواستارتغيير :

اگر بناست اصراري براي اين امر باشد و والدين و مربيان جدا" بخواهند چپ دستي كودك را اصلاح كنند ضروري است به اين نكات توجه كنند.

 • نخست بايد با آزمايشهايي روشن كنند كه آيا كودك به واقع چپ دست است يا نه و اين كار ضمن مراجعه به يك روانشناس و آزمايش هاي او روشن مي شود .
 • اگر بناي تغيير است اين اقدام را از 2 سالگي شروع كنيد و تدريجا او را به دست راست عادت دهيد . به هر مقدار كه بر سن و سال كودك اضافه شود امكان بازگشت كمتر خواهد بود .
 • در طريق تغيير سعي كنيد آنها را به اين امر تشويق كنيد . طرز برخورد شما با او بايد بسيار ملايم و دوستانه باشد .
 • كودكان در اثر تمرين و ممارست خيلي زود دست از عادت مي كشند و همچون چوب تري هستند كه به سادگي مي توان آنها را كج و راست كرد . اما اگر اين تمرين ها با جبر باشد ممكن است كودك را به مقاومت وا دارد .

عوارض اجبار در تغيير :

 • اثرگذاري در رفتار و لجوج كردن كودكان
 • بروز اختلال در رفتار و به صورت رجعت به كودكي و از جمله خيس كردن خود .
 • بروز لكنت در كودكان كه اين خود جلوه عياني از مقا ومت هاست و البته اين امري همگاني نيست .
 • فشارهاي وارده گاهي زمينه را براي احساس حقارت ها و يا احساس گناه فراهم مي سازد .
 • بروز اختلالات عصبي از جمله دلواپسي و اضطراب .
 • تشديد زبان گرفتگي براي آنهاييكه دچار آنند.

ضرورت راهنمايي :

 • راه و رسم آموزش خط را بايد به آنان القا كرد و فنون لازم را در اين رابطه بايد به او آموخت .
 • در نگهداشتن كاغذ در رو به روي خود و براي نوشتن بايد كمال دقت را بكار بريم . كاغذ بايد مستقيما پيش روي او باشد و كج و معوج نباشد .
 • در بكارگيري قلم اگر مداد است بايد بلند باشد و سر پاك كن مداد متمايل به طرف شانه چپ باشد .
 • براي تند نويسي آنان نگران نباشيم آنها هم در اثر تمرين مي توانند تند بنويسند ، در اين راه سفت نگه داشتن قلم مهم است .
 • در تمرين ها بايد سعي كرد از حروفي آغاز كنند كه بسيار ساده است و يا خود او رغبت دارد آن حرف را بنويسد .
 • در نشستن روي نيمكت بهتر است ، در انتهاي سمت چپ نيمكت بنشينند .
 • در جنبه نور لازم براي نوشتن، بايد چراغ از پشت شانه راست بر كاغذ بتابد تا سايه دست و قلم روي نوشته ها نيفتد و امر نوشتن را دچارمشكل نسازد .