مركز پزشكي

 

 

مركز فوق تخصصي كودكان سرور- كلينيك نخصصي سرور- جشنواره سرور- احداث مركز اكبر- تعيين شايع ترين موتاسيون ها- مددكاري

 
مركز پزشكي فوق تخصصي کودكان سرور :

پس از شروع به ساخت پلي كلينيك تخصصي سرور ، با توجه به علاقه مؤسسه خيريه سرور در جهت ادامه فعاليتهاي عام المنفعه، و به لحاظ نياز جامعه خصوصا زائرين آستان قدس رضوي ، ايجاد يک مركز طبي كودكان ضروری به نظر می رسيدکه با موافقت معاونت درمان وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشكي موافقت نامه اي در سال 1368 جهت احداث مركز طبي كودكان در چهار طبقه در فضاي بيمارستان دكتر شيخ مشهد ، مابين بنياد خيريه سرور و سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشكي استان خراسان منعقد گرديد و بنا به تعهد بنياد سرور در سال 1375 پس از احداث و تكميل ، طي مقاوله نامه ای به نام مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور بيمارستان دكتر شيخ به دانشگاه علوم پزشكي استان خراسان اهداء گرديد

 

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی