بيماريهاي آلرژيك

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

يماريهاي آلرژيك ، بيماريهاي سيستم عصبي ، بيماريهاي سيستم گوارشي ، بيماريهاي سيستم تنفسي ، بيماريهاي سيستم ادراری ، بيماريهاي جراحي

بيماريهاي آلرژيك 

رينيت آلرژيك (Allergic rhinitis)

حساسيت (Sensitivity)

به التهاب مخاط بيني به علت واكنشهاي آلرژيك رينيت آلرژيك گفته مي شود ، و يكي از شايعترين ناراحتي هاي حساسيتي است كه كودكان را مبتلا مي كند و ممكن است فصلي باشد و يا غير فصلي.

نوع فصلي يا تب يونجه اي فقط در ماههاي خاصي از سال بروز مي كند. با استنشاق مواد آلرژن، واكنشهاي آلرژيك شروع مي شوند. اين مواد معمولا پولن هاي گياهي هستند. ساير عوامل حساسيت زا شامل مايت (هيره) موجود در گرد و غبار، موي حيوانات يا گرده كپك مي باشد. در شيرخواران كمتر از 6 ماه بطور شايع ، واكنشهاي آلرژيك مرتبط با مواد غذايي (شير و تخم مرغ) است

علايم باليني: علايم اصلي عبارتند از: احساس خارش در چشمها، بيني و حلق، آبريزش و گرفتگي بيني، عطسه ، قرمزي و سوزش و آبريزش از چشم و بندرت خشكي پوست.

تشخيص: امتحان نمونه خلط بيني از نظر وجود ائوزينوفيل و آزمايش پوستي جهت شناسايي ماده مهاجم يا آزمايش RAST) Radioimmuno Alergo Sorbent Immunoassay) كه براي يافتن آنتي باديهاي ايمونوگلوبيني مختص آنتي ژن در سرم انجام مي شود.

درمان: گرچه تماس حداقل مي تواند به كاستن علايم كمك كند، غالبا استفاده از دارو ضرورت دارد. از ضد حساسيتها مثل دي فن هيدرامين، كلرفنيرامين غالبأ براي كاستن ترشحات مخاط و خارش استفاده مي شود. مصرف صحيح دارو و رعايت دوزاژ تعيين شده توسط پزشك، از طرف بيمار بسيار اهميت دارد ، زيرا مصرف زياد بعضي داروها ممكن است واكنش انعكاس rebound ايجاد كند و سبب افزايش احتقان بيني شود . همچنين مصرف اين داروها عوارضي همچون خشكي دهان، يبوست، هيجان، تحريك پذيري، خواب آلودگي و ... دارد.

پروگنوز: در بسياري از كودكان رينيت آلرژيك با افزايش سن تخفيف مي يابد و به تدريج از بين مي رود.

آموزش به والدين: اگر ماده حساسيت زا شناخته شده باشد، سعي كنيد تماس با آن ماده را قطع كنيد. كودك مبتلا به تب يونجه بهتر است در فصولي كه گرده افشاني صورت مي گيرد تا حد ممكن در خانه بماند. هنگامي كه مقدار گرده زياد است به خصوص در هواي گرم و خشك كه نسيم مي وزد ، پنجره ها را ببنديد. كودكاني كه نسبت به موي حيوانات حساسيت دارند بايد از حيوانات دور نگهداشته شوند. اگر هيره موجود در گرد و غبار خانه باعث حساسيت شده است، بايد گرد و غبار خانه را در حداقل ممكن نگهداريد. همه جا را با دستمال مرطوب گردگيري كنيد. از تشك، لحاف يا بالش حاوي پر استفاده نكنيد. اگر فرزندتان نسبت به كپك حساسيت دارد ، از تهويه مناسب اتاق كودك و عاري بودن آن از كپك اطمينان حاصل كنيد

حساسيت (Sensitivity)

حساسيت حالتي است كه در آن دستگاه ايمني در برابر مواد پاسخ نامناسب مي دهد و در نتيجه واكنشي بروز مي كند كه طيف وسيعي از علايم را در برمي گيرد، از جمله بثورات پوستي، سرفه يا استفراغ . اگر در تاريخچه فاميلي كودك سابقه حساسيت وجود داشته باشد ، احتمال بروز حساسيت در وي بيشتر خواهد بود.

واكنش حساسيتي چگونه به وجود مي آيد؟

واكنش دستگاه ايمني بدن به مواد خارجي (اگزوژن) با توليد پادتن و حساس شدن گلبولهاي سفيد نمود پيدا مي كند . اين گلبولهاي سفيد حساس شده، ماده خارجي را شناسايي و تخريب مي كنند. واكنش حساسيتي نيز روند مشابهي دارد . به اين ترتيب كه در اولين تماس با ماده آلرژن (حساسيت زا) دستگاه ايمني در برابر آن ماده حساس مي شود. اين واكنش ممكن است هنگامي بروز كند كه ماده اي شيميايي با پوست تماس بيابد، غذايي خورده شود، ذرات معلق در هوا (مثل گرده) با تنفس وارد بدن شود، سم حشرات و تزريقات و يا خوردن بعضي داروها نيز مي توانند سبب اين واكنش شوند. در مواردي اين واكنش حساسيتي ممكن است بسيار شديد و تهديد كننده حيات باشد و يا در حد سوزش و خارش چشم و بيني و گلو، بثورات پوستي، تهوع، استفراغ و اسهال و ... باشد. بديهي است بهترين راه درمان در آلرژي پيشگيري است و آن پرهيز از مواد آلرژن مي باشد