بيماريهاي جراحي


 

بيماريهاي جراحي :

امفالو سل :

بيرون زدگي روده ها از طريق طناب نافي 5000/1 و بيرون زدگي روده ها و كبد 10000/1 مواليد را تشكيل مي دهد .

در بررسي و نگاه سطحي به شيرخوار ، امفالوسل كاملا آشكار است ، غشايي كه احشاء بيرون زده شكم را پوشانيده است ، شفاف و عاري از عروق است و طناب نافي در ادامه آن ديده مي شود .بيرون زدگي احشاء شكمي در ناحيه اي است كه طناب نافي به شكم اتصال دارد.

در زمان جنيني درخلال هفته 10 زندگي داخل رحمي ،اگر روده ها و احشا، شكمي به داخل شكم باز نگردند موجب امفالوسل مي شود . شكم نيز نسبتا كوچك است چونكه محتويات شكم باعث افزايش مناسب اندازه حفره شكم مي شود .

درمان :

درمان با جراحي ( جايگزيني احشاء و بستن ديواره شكم ) مي باشد كه در چندمين مرحله انجام خواهد شد .

پرستاري :

استفاده از انكوباتور اساس كار براي مراقبت از كودك مبتلا مي باشد .

گذاشتن NGT ساكشن معده به منظور پيشگيري از نفخ معده و روده انجام مي شود.

جلوگيري از هر گونه فشار به كيسه احشاء شكمي و پيشگيري از پارگي آن ( براي جلوگيري از پريتونيت ).

حفظ احشاء بصورت گرم و مرطوب و پيشگيري از آلودگي آن با پوشش مناسب ( پوشش شامل گاز استريل مرطوب با نرمال سالين سپس روي آن را حوله استريل خشك قرار داده و آنگاه با پلاستيك مي پوشانند .)

جا دادن تدريجي و آرام محتويات در حفره شكم ( جهت جلوگيري از فشار به ديافراگم و وريد اجوف تحتاني و ايجاد اختلال تنفسي و ادم اندام تحتاني )

كنترل تنفسي (راه هوايي مناسب ، تغيير وضعيت جهت جلوگيري از آتلكتازي و جلوگيري از اختلال به دليل فشار احشاء)

كنترل اندامهاي تحتاني از نظر ادم ( به دليل فشار احشاء شكمي به وريد اجوف تحتاني)

تغذيه بعد از عمل به ترتيب از راه وريد محيطي و سپس از طريق گاستروستومي انجام مي شود . به تدريج گلوكز و سپس شير را مي افزايند.

ظاهر نوزاد مبتلا به آمفالوسل ممكن است از نظر عاطفي براي والدين غيرقابل تحمل باشد . پرستار ضمن حمايت از والدين بايد آنها را با واقعيت آگاه نموده تا بتواند با علاقه نيازهاي كودك را برطرف نموده و پيوند عاطفي بين خود و شيرخوار را تشديد نمايد

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی