بيماريهاي سيستم گوارش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بيماريهاي آلرژيك ، بيماريهاي سيستم عصبي ، بيماريهاي سيستم گوارشي ، بيماريهاي سيستم تنفسي ، بيماريهاي سيستم ادراری ، بيماريهاي جراحي

 

بيماريهاي سيستم گوارشي :

اسهال، استفراغ

استفراغ

استفراغ يكي از شايعترين شكايات در دوره شيرخوارگي و اوايل كودكي است. البته در شيرخوار سالم رگورژيتاسيون و استفراغ مي تواند طبيعي باشد، اما در مورد شيرخواري كه مكررا استفراغ مي كند ، نياز به ارزيابي دقيق مي باشد.

استفراغي كه دايمي است بايد جدي تلقي گردد ، نه تنها به دليل اهميت آن از نظر عامل ايجاد كننده بلكه بدليل كم آبي و اختلالات الكتروليتي و آسپراسيون احتمالي .

علل: شيوه تغذيه نامطلوب، تجمع مخاط در خلف حلق، مصرف غذاهاي چاشني دار، عفونتهاي گوارشي، تنفسي و عفونت گوش ، هيپوكسي مغزي، انسداد روده و نفخ، تنگي پيلور، انواژيناسيون فتق نافي، تحريكات شيميايي و اشعه، بي اشتهايي عصبي، شنيدن مطالب ناخوشايند و استشمام بوي نامطبوع، عوامل عاطفي و استرس.

مركز استفراغ در بصل النخاع واقع شده است.

نكات:

 • استفراغ جهشي مكرر در شيرخواران ممكن است به علت تنگي پيلور باشد.
 • استفراغ بلافاصله پس از خوردن شير ممكن است ارتباطي با محتوي شير و حجم زياد داشته باشد كه نشان دهنده نفخ زياد معده يا شيوه نامناسب در تغذيه باشد.
 • استفراغ فاقد دلمه و مواد غذايي تغيير نيافته مربوط به مري و استفراغ حاوي دلمه قوام با شيره معده مربوط به معده مي باشد.
 • استفراغ با رنگ سبز مربوط به قسمت تحتاني آمپول واتر مي باشد كه ارتباطي با پيلور ندارد.
 • استفراغ با رنگ و بوي مدفوع مربوط به قسمت تحتاني سيستم روده اي و نشاندهنده انسداد يا التهاب صفاق است.
 • استفراغ محتوي خون مربوط به قسمت فوقاني دستگاه گوارش مي باشد.
 • همچنين خوراندن بيش از حد شير به شيرخوار سبب استفراغ مي شود.

تدابير پرستاري:

 • جلوگيري از آسپيراسيون و خفگي با دادن سر به يك طرف (كه مهمترين اقدام پرستاري محسوب مي شود).
 • كنترل و ثبت زمان، حجم و تناوب و مشخصات استفراغ
 • بررسي و تعيين شيوه و نوع تغذيه و حساسيتهاي غذايي
 • استفاده از مايعات صاف شده ايزوتونيك
 • استفاده از قطعات يخ، آب ژله، آبميوه رقيق، مايع زنجبيل دار و سپس با افزايش تحمل كودك نسبت به مواد غذايي، استفاده از بيسكوييت نمكي و نان سوخاري با كره، آبگوشت رقيق. پس از آن با افزايش تحمل كودك مي توان از مواد غذايي عادي استفاده كرد.
 • اقدامات دارويي ضد استفراغ
 • كنترل جذب و دفع مايعات در موارد شديد به دليل خطر كم آبي

آموزش به والدين:

هر گاه كودك شما دچار استفراغ شد و علايم زير را هم داشت حتما با يك پزشك تماس بگيريد:

 • استفراغ به مدت شش ساعت
 • گود افتادن ملاج
 • دفع ادرار پررنگ و غليظ و كم حجم
 • پوست شل
 • خشك شدن بزاق و اشك
 • خواب آلودگي يا بي قراري غير طبيعي

پي آمد:

پي آمد و اقدامات پيشگيري بسته به علت استفراغ دارد.