هيات امناي بنيادسرور


 

 
 
هيئت امناء مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور:

آغاز مي نماييم به نام هستي بخش عالم امكان ، ايزد منان و سپاس مي گويم به افكار پاك دوستدار كودك و ارج مي نهيم اين همت بلند را هر چند قلم را ياراي توصيف از اين عزم و اراده نيست.


با توجه به احداث و اهداء پلي كلينيك تخصصي سرور و مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور( بيمارستان دكتر شيخ) به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات پزشكي به مراجعين و زائرين محترم و بر اساس تفاهم متقابل و تجربه اي پانزده ساله از همكاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بنياد خيريه سرور و در خصوص اداره بهينه مراكز ياد شده هيئت امناء مركب از رياست وقت دانشگاه علوم پزشكي مشهد و يا نماينده ايشان ، معاونت درمان ، معاونت پشتيباني دانشگاه، رياست وقت بيمارستان و پنج نفر نماينده از طرف هيأت امناء بنياد سرور به عنوان هيئت اجرایي تعيين مي گردند كه اداره امور مربوط به نحوه مديريت مراكز ياد شده را بر عهده بگيرند

آقای‌مهندس‌اکبر‌عليزاده‌راد

رئيس هيئت امناء

آقای‌مهندس‌کاظم‌عليزاده راد

                                        عضو هيئت امناء

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی