تاسيس بنياد سرور


 

تاسيس بنياد سرور

در ساليان نه چندان دور با هدف انجام خدمات عامه المنفعه ( خصوصا" درماني و فرهنگي ) و كوشش براي ايجاد رفاه در جامعه و كمك به برادران و خواهران مسلمان در خطه شرق ايران پيمان مباركي در خانواده هاي عليزاده راد و غطاوي منعقد گرديد كه اين پيمان با پيگيريهاي جناب آقاي مهندس اكبر عليزاده راد در سال 1362 به بار نشست و موسسه خيريه سرور به ياد مادر بزرگوار خانواده ( بانو سرور ) به شماره ثبت 2556 قربتا الي ا... به ثبت رسيد .

اين موسسه خيريه بعد از چندين سال فعاليت و ساخت واحدهاي درماني و اهداء آن به جامعه پزشكي در سال 1375 با تصميم هيئت مديره به بنياد سرور تغيير نام داد و اين نقطه عطفي بود به سوي دورنماي بزرگتر

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی