عملكرد آبان 86 روابط عمومي


عملكرد ابان ماه واحد روابط عمومي بيمارستان دكتر شيخ :

  • 9 و 10 آبان ، برپايي جشنواره كودكان سرور در هتل پارس به عنوان شاخص ترين برنامه در اين ماه ( اين جشنواره در سطح كشوري و بسيار وسيع با همكاري بنياد سرور و دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار گرديد كه شامل ميزگردهاي اساتيد بزرگوار در رده هاي مختلف بود ، در پايان نيز جوايزي همراه لوح تقدير به برتر هاي جشنواره از جمله ميزگرد برتر ، طرح برتر كاربردي ، شاگردان ممتاز ، كتاب برتر ، پيشكسوت برتر ، پژوهشگر برتر و مسئولان كميته اجرايي داده شد )

تصاوير بيشتر را در آلبوم تصاوير ببينيد

· 10 آبان ، بازديد اساتيد و اعضاء بنياد سرور از بيمارستان .

· Approve اعلام شدن بخش جراحي كه طي آن از مهر ماه 1387 دانشجوي فوق تخصص در اين بخش مشغول به كار خواهد شد .

· 15 آبان ، زدن پلاكارد شهادت امام صادق .

· 19 آبان - روز راديولوژي – برپايي مراسمي توسط جمعي از پرسنل بيمارستان ، واحد حراست ، مديريت در بخش راديولوژي ضمن تبريك به پرسنل اين بخش همراه با سخنراني آقاي دكتر علمداران ، رياست بيمارستان .

تصاوير بيشتر را در آلبوم تصاوير ببينيد

  • راه اندازي دستگاه آپلم در بخش راديولوژي ، كه در سال 1384 به مبلغ 135 ميليون از بودجه دانشگاه علوم پزشكي خريداري شده بود .; خريداري شده بود .

  • راه اندازي دستگاه PCR دربخش آزمايشگاه ، كه در سال 1385 به كمك معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي خريداري شده بود .

شهريور - مهر - آبان - آذر - دي - بهمن - اسفند

  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی