كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبتهاي سلامت


قابل توجه پزشكان محترم بيمارستان

با سلام و احترام

در راستاي اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت هاي سلامت در جمهوري اسلامي ايران كه جايگزين كتاب كاليفرنيا گرديده است. خواهشمند است محتويات كتاب (فايل هاي پيوست ) را مطالعه فرمائيد و در رابطه با موارد زير اقدام مقتضي معمول فرمائيد :
 
1-    چنانچه اقدام يا خدمتي در راستاي تخصص شما وجود دارد كه ارائه مي شود و در كتاب  مشاهده نمي شود  به رياست يا مديريت  اعلام فرمائيد تا پيگيري شود.
 

2-   با توجه باينكه كدهاي فراواني به كتاب افزوده گرديده است ممكن است خدماتي  وجود داشته باشد كه تا كنون ارائه مي گرديده ولي هزينه اي بابت آن درخواست نمي شده است . لذا اين خدمات را مشخص و ضمن اطلاع رساني به ساير پزشكان ، به رياست و مديريت اعلام تا پيگيري هاي لازم صورت گيرد.

توضيح اينكه دو فايل وجود دارد يكي فايل نهايي و يكي فايل مصوب كه فايل مصوب تمام صفحات آن  ممهور به مهر هئيت دولت است  فايل اصلي است ولي به دليل اينكه اسكن شده است از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد. لذا براي مطالعه از فايل نهايي استفاده گردد   . ممكن است تغييرات جزئي  در بين دو فايل وجود داشته باشد كه مسلما هرآنچه در نسخه مصوب وجود دارد معتبر خواهد بود. 

 
باسپاس فراوان
 
 
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی