كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبتهاي سلامت


قابل توجه پزشكان محترم بيمارستان

با سلام و احترام

در راستاي اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت هاي سلامت در جمهوري اسلامي ايران كه جايگزين كتاب كاليفرنيا گرديده است. خواهشمند است محتويات كتاب (فايل هاي پيوست ) را مطالعه فرمائيد و در رابطه با موارد زير اقدام مقتضي معمول فرمائيد :
 
1-    چنانچه اقدام يا خدمتي در راستاي تخصص شما وجود دارد كه ارائه مي شود و در كتاب  مشاهده نمي شود  به رياست يا مديريت  اعلام فرمائيد تا پيگيري شود.
 

2-   با توجه باينكه كدهاي فراواني به كتاب افزوده گرديده است ممكن است خدماتي  وجود داشته باشد كه تا كنون ارائه مي گرديده ولي هزينه اي بابت آن درخواست نمي شده است . لذا اين خدمات را مشخص و ضمن اطلاع رساني به ساير پزشكان ، به رياست و مديريت اعلام تا پيگيري هاي لازم صورت گيرد.

توضيح اينكه دو فايل وجود دارد يكي فايل نهايي و يكي فايل مصوب كه فايل مصوب تمام صفحات آن  ممهور به مهر هئيت دولت است  فايل اصلي است ولي به دليل اينكه اسكن شده است از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد. لذا براي مطالعه از فايل نهايي استفاده گردد   . ممكن است تغييرات جزئي  در بين دو فايل وجود داشته باشد كه مسلما هرآنچه در نسخه مصوب وجود دارد معتبر خواهد بود. 

 
باسپاس فراوان
 
 

اوقات شرعی