نظر اجمالی دوشيدن شير


نظر اجمالي دوشيدن شير - به جريان انداختن شير مادر - دوشيدن شير با دست

دوشيدن شير:

دوشيدن شير در موارد زير بسيار مفيد و ضروري است ، لذا بايد مادران را كمك نمود تا در اين امر مهارت لازم را كسب نمايند :

  • تغذيه نوزادان كم وزن يا بيمار
  • حفظ توليد شير در هنگام بيماري مادر يا شير خوار
  • تسكين و رفع احتقان پستان
  • رفع نشت شير از پستان
  • تغذيه شيرخوار در هنگام اشتغال به كار مادر در خارج از منزل

در هر روشي كه مادر براي دوشيدن شير بكار مي برد ، بايد بداند كه چگونه به تحريك رفلكس اكسي توسين كمك نمايد . زيرا فقط هنگامي شير به نحو مؤثري دوشيده مي شود كه رفلكس اكسي توسين بخوبي عمل نموده و شير از پستانها جاري مي شود . از آنجا كه عملكرد رفلكس اكسي توسين در هنگام دوشيدن شير مشكلتر از عملكرد آن در حين مكيدن شيرخوار است ، لذا ممكن است براي بسياري از زنان دوشيدن مقدار كافي شير مشكل بنظر برسد ، اما چنانچه مادر را در تحريك رفلكس اكسي توسين به طرق ذيل كمك نماييد با مشكلي مواجه نخواهد شد . مادر را كمك نماييد تا:

  • اعتماد به نفس داشته باشد .
  • احساس درد ، پريشاني و اضطراب را از خود دور كند .
  • احساس خوب داشته باشد و به فرزندش كمك كند .
  از درمانگاه آب درماني تا مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان دكتر شيخ ديروز درمانگاه شماره2 يكي از مراكزي بود كه تنها بيماريهاي واگيردار و بيماراني كه به نوعي نيازبه آب درماني و سرم درماني داشتند ، به اين مركز مراجعه مي نمودند . از بيماران گاستروآنتريتي گرفته تا سرماخوردگي وپنوموني و...،نه خبر از شيمی درمانی و ICUبود و نه از بخش جراحی و اتاق عمل .فضای درمانگاه سالني يكپارچه بود كه تخت هاي بيماران در آن چيده شده و گاه شبها پزشكي هندي بيماران را معالجه و درمان مي كرد.امروز مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور تنها مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز ، پزشكان ، متخصصان و فوق تخصصان زبده ، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است . درمانگاه شماره 2 امروز مركزي است كه بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزوبوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد . بيمارستان دكتر شيخ ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 150 تخت خوابي ميباشد كه شامل : ....  

اوقات شرعی