مشکلات شيردهی


اهميت و نقش تغذيه - تنظيم خانواده و شير دهي - مواد مغزي شير مادر ... - عوامل ايمونولوژي شير مادر - دوشيدن شير ... - روش صحيح مكيدن - نگهداري شير- مشكلات شير دهي

مشكلات شايع شير دهي :

- به مادر بايد كمك كرد تا شير خوارش بتواند به اندازه كافي پستان (آرئول) را در دهان بگيرد.

درصورت لزوم مي توان شير را دوشيد و تا زماني كه شير خوار بتواند خوب بمكد آن را با فنجان به او خوراند.

- گاهي اوقات روشهاي ساده اي كمك به بيرون كشيدن نوك پستان مي نمايد مثل مكيدن توسط كودك بزرگتر و يا استفاده از يك سرنگ كه بطور وارونه روي پستان قرار دهد.

- نوك پستان دراز : شيرخوار ممكن است فقط نوك پستان را بمكد . به مادر بايد كمك كرد تا بتواند به مقدار كافي از نسج پستان ( آرئولا ) در دهان شيرخوار قرار دهد.

- پستان پر : تشخيص : هر دو پستان گرم، سنگين و سفت هستند ولي جريان شير بر قرار است درمان : تغذيه مكرر شيرخوار

- احتقان : تشخيص: هر دو پستان دردناك ، سفت و قرمز براق هستند. جريان شير خوب نيست .

اگر نوك پستان دچار كشيدگي شده باشد براي شير خوار مشكل است كه مقدار كافي از نسج پستان را در دهان بگيرد.

درمان :

 • در صورت امكان شير خوار مكرر تغذيه شود.

 • اگر تغذيه مشكل است،‌شير را دو شيفت و با فنجان به شير خوار بخوراند تا پستان نرمتر شود. كمپرس گرم يا دوش آبگرم قبل از شير دهي به جريان يافتن شير كمك مي كند .

 • اگر ادم شديد است كمپرس آب سرد بعد از شير دادن باعث كاهش ادم و كم شدن درد مي‌شود.

علل امتناع شير خوار از گرفتن پستان :

 • موارد مربوط به شير خوار : عفونت، مشكلات مادرزادي ، ‌خيلي كوچك بودن يا ضعيف در مكيدن، مشكلات مربوط به بيني يا دهان .

 • موارد مربوط به پستان : استفاده از بطري ، ‌پستانك ( سر در گمي شيرخوار ) محدود كردن دفعات تغذيه ،‌بدست نياوردن مقدار كافي شير توسط شيرخوار ( وضعيت غلط مكيدن، احتقان پستان ) يكباره جريان يافتن مقدار زيادي شير تغييراتي كه باعث نگراني شيرخوار مي شود ، جدايي از مادر ، ‌تغيير در نحوه مراقبت از كودك يا خود مراقبت كننده ، بيماري مادر، پريود مادر، تغيير در بوي مادر .

بيماري كودك :

گاهي اوقات شير خوار به علت بيماري از گرفتن پستان خودداري مي كند، اين مسئله از اهميت خاصي برخوردار بوده و هميشه بايد در وهله اول مد نظر باشد.

بيماريهايي كه مي توان دليل امتناع شير خوار باشد عبارتند از :

 • عفونت ( اگر شيرخوار قبلا خوب شير مي خورده و حالا نمي خورد) آسيب مغز يا ساير اختلالات مادرزادي شيرخوار ممكن است خيلي كوچك و يا قدرت مكيدن او فوق العاده ضعيف باشد. بايد شيرخوار را وزن و سن جنيني او را ارزيابي كرد. ممكن است او نياز به مراقبت ويژه داشته باشد. كه به اندازه كافي رشد كند تا بتواند تغذيه نمايد. بهر حال در اين چنين شير خواري تغذيه با شير مادر در مقايسه با تغذيه يا استرس و ناراحتي كمتري دارد.

 • شير خوار ممكن است مشكلي در بيني يا دهان داشته باشد مثل گرفتگي بيني ، ‌برفك ، عفونت گلو يا گوش يا اينكه زمان دندان در آوردن او باشد. عفونتهاي تنفسي نيز احتمال دارد كه عامل پستان نگرفتن باشند ، زيرا تنفس و در نتيجه مكيدن شير خوار مشكل مي شود. در اين گونه موارد حتي بعد از بهبودي نيز ممكن است شير خوار از گرفتن پستان امتناع كند.

تغييراتي كه باعث پريشاني شير خوار مي شود: احساس شير خواران فوق العاده قويست و اگر به هر علتي ناراحت شوند عكس العمل خود را بصورت امتناع از گرفتن پستان بروز مي دهند. شايعترين زمان بروز اين مسئله در سن 3 تا 12 ماهگي است كه معمولا ناگهاني بوده و شير خوار از چند وعده پشت سر هم شير خوردن خودداري مي كند كه آن را اعتصاب كردن مي گويند.

تغييراتي كه اين مشكلها ايجاد مي كند عبارتند از :

 • جدايي شير خوار از مادر مثلا زماني كه مادر به سر كار مي رود

 • عوض شدن پرستار يا كسي كه از كودك مراقبت مي كند

 • تغيير در رويدادهاي روزمره زندگي مثل تعويض منزل ، ‌ملاقات با بستگان

 • بيماري مادر يا عفونت پستان كه باعث تغيير مزه شير مي شود.

 • پريود يا تخمك گذاري مادر

 • تغيير در بوي مادر مثلا تعويض عطر يا صابون و يا خوردن چيزهايي كه قبلا مادر آنها را نمي خورده است.

امتناع ظاهري :

گاهي اوقات رفتار شير خوار طوري است كه مادر فكر مي كند شير خوارش از گرفتن پستان امتناع مي كند در حاليكه اين امتناع واقعي نيست. مثلا : - در دورة نوزادي نوزاد سرش را از يك طرف به طرف ديگر مي چرخد كه اين عمل براي پيدا كردن پستان است و آن را جستجوي پستان مي گويند. اين حركت را ممكن است مادر تصور كند كه شير خوار نمي‌خواهد پستان را بگيرد ولي بايد دانست كه اين رفتار طبيعي است.

 • حدود 5 ماهگي شير خواران بسيار هوشيار و نسبت به محيط اطراف خود كنجكاو مي شوند ، مثلا هنگامي كه صداي بشنوند ممكن است يكباره از شير خوردن دست بكشند . اين موضوع هم نشانه هوشياري آنهاست و جاي نگراني نيست.

 • بعد از يكسالگي شير خواران ممكن است خودشان ،‌ خودشان را از شير بگيرند كه اين اتفاق هميشه تدريجي بوده و ناگهاني نيست و آن را self-weaning مي گويند.

نحوه برخورد با شير خواري كه از گرفتن پستان خودداري مي كند:

باتوجه به علل امتناع بايد هر يك از آنان را بررسي و در رفع مشكل اقدام نمود مثلا: اگر شير خوار بيمار باشد بايد درمان شود و اگر خيلي كوچك و ضعيف باشد ممكن است به مراقبتهاي ويژه در بيمارستان نياز داشته باشد لذا بايد به مادر كمك شود تا شيرش را بدوشد و آن را با فنجان يا قاشق به شير خوار بدهد تا زماني كه شير خوار قدرت كافي براي مكيدن پستان مادر را پيدا كند.

- اگر بيني شير خوار گرفته است، نحوه‌ي‌ تميز كردن آن را بايد به مادر آموخت و تذكر داد كه اين مشكل موقتي است . در اينگونه موارد تغذيه مكرر و بيش از معمول اما با زمان كوتاه كمك كننده است و اگر شير خوار به هيچ عنوان نتواند شير بمكد بهتر است مادر،‌ براي چند روزي شيرش را بدوشد و آنرا با فنجان يا قاشق به شير خوار بدهد.

- در مواردي كه سابقه تغذيه با بطري وجود دارد بايد به مادر آموزش داده شود كه چگونه شير خوار با فنجان يا قاشق تغذيه كند تا زماني كه او دوباره پستان را بگيرد. مادر بايد متوجه شود كه در صورت ادامه تغذيه يا بطري امكان گرفتن مجدد پستان وجود نخواهد داشت.

اگر پستانها محتقن باشند،‌ بايد به مادر نشان داد كه چگونه شيرش را بدوشد تا پستانها نرمتر و شير دهي آسانتر شود.

اگر جريان شير زياد و رفلكس جهش شير شديد است به مادر گفته شود كه مي تواند:

- قبل از شير دادن كمي شيرش را بدوشد

در هر شير دهي فقط از يك پستان شير بدهد.

هنگام شير دادن به پشت بخوابد . ( در اين وضعيت جريان شير آهسته تر است)

- اگر شير خوار دچار پريشاني است و علت آن تغيير رژيم ،‌عطر و صابون است به مادر بايد گفت از همان مواردي كه قبلا استفاده مي كرده استفاده نمايد.

اگر نگراني و پريشاني كودك بعلت جدايي مادر است اين نكته مهم است كه او را نسبت به تغذيه مجدد با شير مادر علاقمند نمود.

گاهي مادر نيز به دليل رفتار كودك مضطرب و ناراحت است و او هم ممكن است از شير دادن منصرف شود او هم نياز به راهنمايي و حمايت دارد تا از شير دهي احساس رضايت و خشنودي نمايد و اين مسئله باعث دلسرديش نشود.

مادر بايد مرخصي بگيرد و خودش تمام مراقبتهاي شير خوار را به عهده بگيرد و حتي زماني هم كه او را شير نمي دهد او را در آغوش بگيرد و تماس پوست با پوست برقرار نمايد،‌ همچنين بهتر است كه در كنار يكديگر و در يك رختخواب بخوابد.

در مواردي كه امتناع ظاهري است:

- در مورد رفتار جستجو بايد براي مادر شرح داده شود كه اين وضع طبيعي است به او ضمن اطمينان خاطر دادن بايد نحوه‌ي درست شير دادن را آموخت. گاهي اين مسئله بدليل آنست كه شير خوار دور از آغوش مادر است در نتيجه برايش آسان نيست كه پستان را بگيرد ، لذا مادر بايد بداند بعد از اينكه شير خوار با اين رفتار با لبهايش در جسجوي پستان بود او را به پستان خود نزديك كند و محكم در آغوش بگيرد. اگر شير خوار خيلي كنجكاو و بهر دليلي و صدايي از شير خوردن دست مي كشد بايد سعي شود كه در محيط آرامتري به او شير داده شود اين مسئله نيز زود گذر است .

- اگر كودك خودش،‌خودش را از شير گرفته بايد مطمئن شد كه به اندازه‌ي كافي غذا مي خورد و به مادر گفته شود كه از جهات ديگر به او بيشتر توجه نمايد. گاهي نيز ديده شده كه كودك دوباره شير خوردن را شروع كرده است ولي كودكاني كه بعلت وضعيت نادرست شير خوردن مقدار كمي شير بدست مي آورند و يا شير خواران پريشان و نگراني كه به هيچ وجه علت نگراني آنها شناخته نمي شود بايد مجددا براي شير خوردن آموزش ببينند.

اوقات شرعی