آزمایشگاه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئیس بخش: آقای دکتر علیرضا عطاران

ناظم فنی واحد: آقای مهدی نبوی

اين واحد از آبان 1375شروع به كار مجدد كرده است. و شامل بخشهاي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مي باشد كه با پرسنل مجرب همه روزه در شيفتهاي صبح جهت بيماران سرپايي وبستري و عصر وشب براي بيماران بستري و اورژانسي پاسخگوي بيماران محترم مي باشد.واز معدود آزمايشگاههايي است كه جواب بيماران سرپايي را در اسرع وقت ( بجز موارد غيرممكن ) ميدهد.
از آزمايشات فوق تخصصي اين آزمايشگاه ميتوان به آزمايشات تست عرق براي تعيين سديم وكلرعرق بيماررنگ اميزي سودان Ш اشاره كرد.

كارشناسان ارشد آزمايشگاه : آزاده صانعي (کارشناس ارشد میکروب شناسی)- مژگان امیر پور (کارشناس ارشد هماتولوژی)

كارشناس آزمايشگاه: محمد رضا منتظر ابدي – شمس الدين قابل – سعيد صفر نژاد – رسول آقاسي زاده - هاني شايگان - نيلوفربهادر زاده- مهدي تجاره- ناهید اسفیدانی-مریم اسداللهی-فائزه جهاندیده

كاردان آزمايشگاه : مهدي نبوي – محمود مهربان – نفيسه پيكاني مقدم - جواد معيني منش- هاجر مکتب دار

منشي آزمايشگاه : رضا عشقي-هادي نيکدل-ريحانه باقياني-سميه رئيسي-مریم وفایی منش

تجهيزات پزشكي واحد آزمايشگاه