نظر اجمالي درمانگاه سرور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 نظر اجمالي

مرکز درماني ، آموزشي ، پژوهشي بيماران هموفيلي و تالاسمي در ديماه 1382 در محل کلينيک سرور که در سال 1364 توسط بنياد سرور به دانشگاه علوم پزشکي مشهد اهدا شده است ، با همکاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد و بنياد خيريه سرور و بنياد بيماريهاي خاص افتتاح شد .

هدف اصلي اين مجموعه ، متمرکز کردن خدمات مورد نياز بيماران هموفيلي و تالاسمي در راستاي هم گرائي و تسهيل در خدمت رساني به اين بيماران مي باشد .

در حال حاضر ،704   بيمار تالاسمي و 1225 بيمار هموفيلي در اين مرکز ، داراي پرونده درماني مي باشند . ويزيت هاي روزانه بيماران ، توسط يک نفر متخصص محترم اطفال انجام ميشود و سه روز در هفته ، فوق تخصص هماتولوژي اطفال در مرکز حضور يافته و به امور بيماران رسيدگي مينمايد .

مسئولين پلي کلينيک تخصصيی سرور

رياست مرکز : سرکار خانم دکتر زهرا بديعي

مديريت مرکز : سرکار خانم فریبا وطنخواه

سرپرستار مرکز : سرکار خانم فریبا وطنخواه 

 

تماس با پلي کلينيک تخصصي سرور

نشاني : مشهد – بين ميدان 17 شهريور و پنجراه –خيابان 17 شهريور شمالي 8

تماس: 3645013- 0511 و 3666065-0511

نمابر : 3644551- 511 - 98+

صندوق پستي : 18746 – 91679