انجمن تالاسمي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفي انجمن تالاسمي ايران :

انجمن تالاسمي ايران در سال 1368 تشكيل و با جديت و پشتكار مداوم توسعه زياد نمود بطوري كه ما يكي از شعبات اين انجمن در خراسان مي باشيم .و قابل ذكر است اين انجمن از سال 1388 بطور مستقل فعاليت مي كند.

انجمن يك تشكل رسمي است لكن از هيچ ارگان و نهادي بودجه اي دريافت نمي كند . آنچه از نظر هزينه اي در ذيل بيان مي شود ، با كمك خيرين انجام مي گردد

اهداف انجمن :

  1. شناسايي بيماري و آگاهي عمومي از آن در زمينه هاي مختلف ( رفاهي – درماني – اجتماعي ).
  2. تحت پوشش قرار دادن افراد تالاسميك در سطح استان و جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به اين افراد و ارايه آن به سازمانهاي ذيربط .
  3. بسط و گسترش و انتشار فرهنگ پيشگيري از تولد كودك تالاسميك
  4. آموزش روش درمان با پيشگيري از عوارض ناهنجار تالاسمي
  5. آگاهي مسئولين و مردم از گسترش ژن تالاسمي در جامعه
  6. فعاليتهاي علمي – تحقيقاتي – آموزش – درماني و رفاهي هيئت مديره از مهر سال 1379 تا شهريور 1383

الف ) برنامه تزهاي دانشجويي توسط دانشجويان پزشكي ، داندانپزشكي – سمينار آموزش و نيز برنامه بازآموزي براي پزشكان مرتبط با تالاسمي و هموفيلي با همكاري و پيگيريهاي انجمن تالاسمي توسط دانشگاه علوم پزشكي.

ب ) برنامه آموزشي براي بيماران و خانواده هاي آنان در اردوها و بيمارستان دكتر شيخ

ج) برنامه ريزي جهت پرداخت وام قرض الحسنه از بانك صادرات و ملي و ملت براي كليه بيماران تالاسمي در مشهد و شهرستانها ( تمام شهرستاهاي خراسان رضوي)

ح) پرداخت عيدي تا پايان سال 1382 با توجه به پرداخت پول توسط استانداري از بنياد بيماران خاص -هر چند بسيار كم .

 

چ) اعزام بيماران تالاسمي در حد امكان به اردوي تفريحي در باغ رود نيشابور – رامسر و جنگل گلستان - درگز -نيشابور - گلستان

خ) برگزاري نمايشگاه تالاسمي با كمك معاونت درمان و معاونت درمان بهداشتي – سازمان انتقال خون – كانون پرورشي كودكان در پارك كوهسنگي .

د) برگزاري جشن تالاسمي به مناسبت 18 ارديبهشت روز جهاني تالاسمي 3 سال پي در پي در تالار ابن سينا – آسايشگاه شهيد فياض بخش

ر) خريداري و تجهيز در مركز تالاسمي و هموفيلي در كلينيك سرور ( يخچال بانك خون – تختهاي بخش ترانسفوزيون – دستگاه راديوگرافي دندانپزشكي و... به كمك خيرين).

ز) پرداخت هزينه بيماران بي بضاعت

س) پرداخت تشخيص قبل از تولد (PND) توسط انجمن جهت پيشگيري از تولد جديد كودك تالاسمي .

ش) پرداخت هزينه فوت تعدادي از بيماران بي بضاعت - با كمال تأسف.

ه) پرداخت مقداري از هزينه PCR بيماران جهت تشخيص هپاتيت C .
 
و) پرداخت 50% هزينه فرانشيس و اكو بيماران بي بضاعت
 
از آنجا كه انجمن تالاسمي بار مالي ثابتي ندارد و از هيچ ارگان يا نهادي بودجه اي دريافت نمي كند، حتي از انجمن تالاسمي ايران ، لذا پرداخت هزينه هاي فوق با كمال شرمندگي بسيار كم و دشوار است.
 
شماره تماس انجمن تالاسمي : 3663636 - 3663666

انجمن تالاسمي: انجمن تالاسمي خراسان در سال 1368 تاسيس گرديده است .

هدف از تاسيس اين انجمن :

1- شناسايي و زير پوشش قرار دادن کليه افراد مبتلا به تالاسمي ماژور در استانهاي خراسان شمالي ، رضوي و جنوبي .

2- گسترش و انتشار فرهنگ پيشگيري از تولد کودک مبتلا به تالاسمي

3- آشنا کردن بيماران و والدين آنها با عوارض حاصل از عدم انجام درمان صحيح بيماري

4- ايجاد امکانات مادي و معنوي جهت گسترش برنامه هاي تحقيقاتي در مورد بيماري

در حال حاضر ، مسئول دفتر اين انجمن ، جناب آقاي جناب آقاي علي اکبر محمدي ميباشد .

تماس با انجمن تالاسمي خراسان

تلفن : 3663636 – 0511 و 3663666 - 0511 نمابر : 3663666 – 511 – 98+ www.Thalassemia-ngo.ir