بهداشت خانواده

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد بهداشت خانواده

مسئول واحد: فريبا مسعودي زنجاني

 

واحد بهداشت بيمارستان دكتر شيخ تحت نظارت خانم معصومه جمشيدي كارشناس بهداشت از آذر ماه 1376 تا كنون فعال بوده است . موارد زير از جمله فعاليتهاي اين واحد است .

اجراي طرح ORT در بخشهاي ORT و اورژانس و درمانگاه ، پايش و كنترل بيماران مبتلا به گاسترو آنتريت حاد به منظور پايش بيماري التور ، كنترل بيماريهاي واگير و غير واگير در بیمارستان

پايش بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن ، پايش بيماريهاي مثل فلج حاد ، كزاز نوزادي و سرخك ، پايش و كنترل واكسيناسيون هپاتيت بيماران تالاسمي با آزمايش ، HBS-Ag & HBS-Abكنترل تنظيم خانواده در خانواده هاي بيماران تالاسمي ، آموزش دانشجويان دانشكده بهداشت در رابطه با ORT ، ARI ( عفونتهاي تنفسي ) ، IDD ( اختلالات ناشي از كمبود يد ) ، نحوه كنترل اسهال و استفراغ با استفاده از جدول CDD ، آموزش مادران در رابطه با درمان اسهال كودكان با روش ORT ، آموزش مادران در رابطه با اهميت شير مادر و مضرات شير مصنوعي و بطري و پستانك ، آموزش مادران در رابطه با اهميت تغذيه تكميلي ، آموزش مادران در رابطه با تنظيم خانواده و توزيع قرص LD در صورت نياز مادران

تحقيقات :

 •  پايش و كنترل بيماري التور از سال 1376 تا كنون در بيمارستان ( 10375 بيمار )
 • كنترل بيماران مبتلا به اسهال و استفراغ با روش OBT از سال 1377الي80 ( 13050 بيمار)
 •  وضعيت تنظيم خانواده در خانواده هاي بيماران تالاسميك
 • واكسيناسيون هپاتيت ، ميزان ابتلا ، ميزان HBS Ab بعد از واكسيناسيون
 •  وضعيت مبتلايان آنفلاانزاي نوع a , b, c و گرفتن كشت و ارائه داروهاي لازم
 • هماهنگي جهت انجام واكسيناسيون هپاتيت پرسنل بيمارستان
 • مجري مانورهاي بهداشتي مقطعي
 • واكسيناسيون MR
 • مانور بهداشتي روز جهاني قلب
 • مانور بهداشتي روز جهاني شير مادر

خدمات واحد بهداشت :

 • تشكيل پرونده بهداشتي براي كليه مراجعين تحت پوشش جهت ارائه خدمات و مراقبتهاي مربوطه
 • ارائه خدمات بهداشتي به كليه گروههاي هدف شامل ( كودكان زير 6 سال - زنان واجد شرايط تنظيم خانواده و سالمندان )
 • بررسي ميزان آگاهي مراجعين و برگزاري جلسات آموزشي جهت كليه گروهاي هدف
 • انجام واكسيناسيون گروههاي هدف
 • پيگيري كليه افراد مراقبت ويژه اعم از كودكان زير 6 سال وو تنظيم خانواده
 • جمع آوري ثبت ، طبقه بندي ، بررسي هاي اوليه و نگهداري اطلاعات و آمار و تنظيم گزارشات
 • براورد داروهاي شاخه بهداشتي بر اساس جمعيت تحت پوشش و بررسي شاخصهاي بهداشتي
 • همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي و ساير برنامه هاي بهداشتي مركز بهداشت
 • انجام واكسيناسيون آنفلوانزا جهت پرسنل بيمارستان و بيماران بخش دياليز
 • پايش بيماري آنفلوانزا و تهيه كشت ترشحات حلق از موارد مشكوك