اتاق عمل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

اتاق عمل بيمارستان دكتر شيخ

واحد OR  یا Operating Room واقع در طبقه دوم بخش درمانی بیمارستان واقع شده است . دارای 4 اتاق عمل جراحي ، يک اتاق دندانپزشکي ، ويک اتاق عمل سرپايي میباشد .

کادر درمانی این بخش شامل :

پزشکان :

ریاست اتاق عمل : متخصص بيهوشي -جراحان فوق تخصصص کودکان : 5 نفر -جراح فوق تخصص اورولوژي کودکان : يک نفر - فوق تخصص ریه يک نفر - فوق تخصص مغز واعصاب يک نفر - فوق تخصص داخلي  گوارش اطفال  2 نفر - فوق تخصص بیهوشی اطفال 4 نفر - فلوشیپ  جراحی اطفال 

کادر پرستاری و پیراپزشک :

سر پرستار اتاق عمل( کارشناس پرستاري) و کارشناس پرستاري 3نفر  -  کارشناس اتاق عمل 2نفر کارشناس بيهوشي يکنفر  - کاردان اتاق عمل 2نفر - کاردان بيهوشي 4نفر

 پرسنل طرحي :کارشناس اتاق عمل 7نفر وکارشناس بيهوشي 13 نفر

در این بیمارستان آموزش رزيدنتهاي   جراحی و رزیدنتهاي  بیهوشی تحت نظر اساتید مربوطه انجام مي شود. آموزش دانشجویان اتاق عمل وبیهوشی در شیفت صبح دانشگاه دولتی و عصر دانشگاه آزاد تحت نظر مربيان مربوطه انجام مي شود .

اعمال جراحی خاص در بیمارستان دکتر شیخ

 • انجام اعمال آترزی مری به روش تراکئوسکوپی وتراکوتومي
 •  انجام عمل استنوز هیپر تروفی پیلور به روش لاپاراسکوپی
 • انجام عمل جراحی (پیلوپلاستی )یا..upjo..به روش لاپاراسکوپی اکسترا کورپورال و
 •  آپاندکتومی به روش لاپاراسکوپی
 • انجام عمل کولوسیستکتومی  به روش لاپاراسکوپی
 • انجام عمل لاپاراتومی تشخیصی و udt به روش لاپاراسکوپی
 • انجام عملهای آندوسکوپی که شامل  :ازوفاگوسکوپی  فلکسی بل کولونوسکوپی فلکسی بل
 • انجام عمل های اورولوژی : ترمیم هیپوسپادیاس ،تزریق داخل مثانه ،سیستوسکوپی ،وزیکوستومی ،پیلوپلاستی ،ریمیپلنت حالب  انواع هرنی ،اگمنتيشن  مثانه–ختنه   .
 • عملهای اورژانس شامل :تراکئوستومی،آپاندکتومی ، انواع انسدادقسمتهاي مختلف دستگاه گوارش- ،ولوولوس ،هرنی انیکا نسره –انواژيناسيون –تورشن تخمدان وبيضه –آمفالوسل وگاستروشيزي - ،کت دان  برونکوسکوپي  ازوفاگوسکوپي .
 • عملهای مغز واعصاب شامل :
 • کرانیوستوزیس ،تومور وآبسه مغزی ،آنسفالو سل ، شنت مغزي، میلومننگوسل و مننگوسل ،لیپو مننگوسل تترد کورد
 • عملهای دندانپزشکی : که شامل ترمیم کامل دندانها وروکش می باشد .
 • جراحي هاي عمومي شامل اکستروفي مثانه –کيست هيداتيک –تومور هاي قسمت هاي مختلف – انواع آترزي ها و آنومالی های نوزادان -  پلي دا کتلي و سين داکتلي – اترزي مجاري صفراوي – پارگي هاي قسمتهاي  مختلف دستگاه گوارش  - هيرشپرونگ – آنورکتوپلاستي -  بيوپسي  رکتوم – شکاف لب و شکاف کام - در این بخش انجام می شود وهدف از عملهای فوق جهت ارتقائ و کیفیت سلامت در بیماران می باشد و وظایف هر کدام از کارکنان اتاق عمل معین و مشخص شده و هماهنگی لازم بین افراد گروه بر قرار میبا شد وبا چیدمان نیروها در اتاقها صبح وعصر عملهاي عادي و کلينيک ويژه و شبها و روزهاي تعطيل فقط عملهاي اورژانس  انجام می شود .

 

در این بیمارستان آموزش رزيدنتهاي   جراحی و رزیدنتهاي  بیهوشی تحت نظر اساتید مربوطه انجام مي شود

آموزش دانشجویان اتاق عمل وبیهوشی در شیفت صبح دانشگاه دولتی و عصر دانشگاه آزاد تحت نظر مربيان مربوطه انجام مي شود .

اتاق پروسيجر :

همچنین یک واحد پروسیجرهای سرپایی زیر مجموعه واحد اتاق عمل وجود دارد که در طبقه همکف ساختمان اداری این مرکز که تنها در شیفت صبح فعال میباشد .

اعمال نمونه برداري هاي مختلف مثل (مغز استخوان –مايع مغزي نخاعي – بيوپسي کبد وکليه تحت گايد سونو-.........).تحت بيدردي وريدي تا بيهوشي عمومي انجام ميشودکه يک متخصص بيهوشي و2نفر کارشناس بيهوشي ويک کارشناس پرستاري هر روز صبح حضور فعال دارند.

نحوه پذیرش 

پس از ویزیت بیمار در در مانگاه تخصصی توسط جراح ومشخص نمودن زمان و نوع عمل برگه مراقبت قبل از عمل را در یافت می نماید . صبح روز عمل با آمادگی بیمار به بخش مراجعه نموده ،تشکیل پرونده ميدهد .

پس از انتقال به اتاق عمل پرستار تحويل گيرنده بايدبيمار را ارز يابي نموده ودستبند شناسايي کودک را با پرونده وسئوال از والدين مطابقت ميدهد

درصورت آماده بودن. بيمار از نظرNPO بودن – ضميمه بودن رضايت نامه پدر يا قيم قانوني ونيزبررسي دستور پزشک معالج از نظر نوع عمل -  ضميمه بودن آزمايشات وگرافي هاي لازم بر حسب نوع عمل و رزرو خون در صورت لزوم-  بررسي بيمار از نظر سابقه حساسيت وبيماري خاص بيمار را تحويل گرفته وگزارش دقيق شامل ساعت ورود به اتاق عمل – چگونگي ورود – حال عمومي – نوع عمل جراحي - ارزيابي اندامها و اوراق وعکسها ولوازم مورد نياز عمل -  سابقه حساسيت يا بيماري خاص را در پرونده ثبت نموده  و باثبت نام مشخصات و سمت خود گزارش را بسته وامضا نمايد.

سپس کودک به سمت  وسایل بازی جهت کاهش استرس به همراه والدين هدايت مي شود  .

درزمان شروع بيهوشي کودک در آغوش والدین با گاز سوفلوران با ترفند های کودکانه ،مثل باد کردن بادکنک به خواب رفته و از آغوش والدین جدا می شود و والدين  بیمار از اتاق عمل خارج می گردد.

سپس در اتاق سر پائی از کودک رگ گیری شده و به اتاق عمل انتقال می یابد و پس از اتمام زمان عمل وسپری شدن زمان ریکاوری مجدد والدین در قسمت ورودی اتاق عمل حضور یافته و تحت نظر پرستار تحویل دهنده در کنار کودک خود میباشند .

قوانين و مقررات رايج بخش                                       

    جهت پرسنل جديد الورود

مهمترين اصل  ساعت دقيق ورود و خروج به بخش است که : ساعت ورود براي صبحکار 7صبح تا 13:30وبراي عصر کار ساعت 13تا 13:10اتاق تحويل گرفته شود که شيفت عصر تا 19:30ادامه دارد و براي شبکار 19تا 7:30صبح مي باشد . 

پاس آخر وقت شيفت صبح و اول وقت شيفت عصر به دليل شلوغي اتاق عمل امکان پذير نيست مگر با صلاحديد مسئول بخش  خواهد بود

بدو ورود به بخش اتاق عمل پس از تعويض لباس بر اساس برنامه اي که استاف و مسئول شيفت  براي اتاق درنظر گرفته اند به اتاق مشخص شده مراجعه مي نمايد.

معمولا ضد عفوني اتاق را ازسطوح بالا (چراغهاي سيا لتيک)  به سطوح پايين(پايه هاي تخت)هر روز صبح توسط يک پرستار اتاق عمل وبيهوشي انجام   مي شود (چراغهاي سيا لتيک و مانيتور ها با الکل ضد عفوني نشود و فقط با گاز مرطوب تميز شود ) دستگاه بيهوشي - مانيتور ها - ساکشن – کوتر – نگا توسکوب دستگاه هاي لاپاراسکوپي-  خصوصا"کپسولها ي بايد چک شده و از سالم بودن  وسايل  مطمئن شويد و چک ليست داخل اتاق را تيک بزنيدco2 - o2-  n2o

.اگر وسيله اي داخل اتاق خراب بود  حتما به مسئول بخش گزارش داده و سپس نفر دوم اتاق را تجهيز نمايند

اتاق 3: علاوه بر وظايفي که گفته شد .  حتما بايد صبح بويلر راخهت گرم نمودن سرم  چک و روشن نمايند .

اگر همکار دوم پاس باشد بايد  تجهيز اتاق راهم نفر اول انجام دهد .

در هر اتاق که بوديد از پر بودن ظرفهاي محلولها  وتاريخ به روز بودن آن مطمئن شويد در صورت خالي بودن آن به کمک بهيار بخش تحويل دهيد.  در طي شيفت هميشه   يک نفرداخل اتاق حضور داشته باشد.

ليست عمل جراحي آن روز را بايد چک نما ييد  که  در صورت نياز به وسيله خاص براي  آن عمل از موجود واستريل بودن وسيله اطمينان حاصل نماييد در غير اين صورت به سرپرستار جهت پيگيري وسيله اطلاع داده شود

وقتي بيمار وارد اتاق شد به جابجاي  بيمار بر روي تخت عمل کمک نموده وسپس دستبند مشخصات-  پرونده و نوع عمل را برسي  و بيمار با کمک همکار دوم وبا تاييد نظر جراح پوزيشن داده ميشود  .سپس  وسايل آماده و ست وپک به طريق استريل  باز شود و آماده کردن وسايل بايد انجام گردد.اگر کوتر نياز باشد حتما پليت کوتر به بيمار متصل گردد.

در  عمل اول به هيچ عنوان هند راب انجام نشود وحتما دستها با بتادين اسکراب به مدت 3-5 دقيقه شسته شود

در حين عمل در شمارش گاز و لنگاز حتما حتما دقت شود ودر تابلو ثبت شود واگر به عنوان اسکراب هستيد وگاز داخل شکم وجود دارد يا گاز ي حين عمل نصف شده به سيرکولر اعلام نموده تا ثبت گردد.

.در صورت شمارش گاز و کم بودن آن حتما به جراح وسر پرستار اطلاع داده شود.

.در صورتيکه نيروهاي سيرکولر و اسکراب بخواهند جابجا شوند يا جابجاي حين تحويل شيفت انجام گرددحتما شمارش گاز انجام وتحويل نفر بعدي گردد .

جهت ارسال بيوبسي فروزن نمونه را درگاز آغشته به سرم نمکي  قرار داده و فورا به پاتولوژي ارسال شود و بيوبسي  هاي ديگر داخل فورمالين 10%قرار داده شود .بيوبسي بيضه حتما داخل محلول بوئن قرار داده مي  شود وروي ظرف نمونه حتما نام بيمار وجراح  نوع بيوبسي وتاريخ نوشته شود ودر قسمت جمع آوري بيوبسي  ها قرار داده ودر دفتر نمونه ها با ذکر نام خود شخص ثبت  شود .

اگر در  طول عمل نمونه براي کشت بخواهيم  ارسال کنيم داخل سرنگ استريل  يا  در  شيشه خشک استريل قرار  داده شود و روي آن مشخصات کامل قيدگردد و محل کشت هم قيد شود وتحويل پرستار  ريکاوري گردد ودر گزارش هم قيد شودکه نمونه تحويل پرستار ريکاوري  شد

بيوبسي که داخل سرم نمکي قرار دارد بايد بلافاصله به پاتولوژي منتقل شود.

پس از پانسمان باذکر تاريخ بر روي پانسمان از محکم بودن  اتصالات بيمار از قبيل درن ها و  سوند ها مطمئن شده ودر گزارش هم قيد گردد وبيمار با کليه گزارشات تحويل پرستار ريکاوري گردد.

حتما محل اتصال پليت کوتر به بيمار قيد شود ودر صورت هر گونه سوختگي وقرمزي روي پوست ثبت و گزارش شود.

پرستار بيهوشي نيز در شروع . پس از چک تجهيزات وداروها با پرونده بيمار وبه همراه متخصص بيهوشي نزد بيماردر ورودي اتاق عمل رفته وپس از بررسي هاي لازم از نظر سابقه بيماريها –حساسيت – نوع عمل – نوع بيهوشي –رضايت پدر – آزمايشات لازم وآماده بودن رزرو خون در صورت نياز،بيمار را تا اتاق عمل همراهي وبا اتصال مانيتورينگهاي استاندارد به بيمار، بيمار جهت آنستزي آماده ميشود،پس از انجام بيهوشي توسط متخصص بيهوشي در طي عمل بيمار مانيتورينگ کامل شده علائم حياتي بيمار،ميزان مايعات دريافتي،حجم ادرار بيمار،مشکلات بيمار در طي عمل توسط پرستار بيهوشي در گزارش پرستاري ثبت ميگردد،پس از اتمام عمل بيمار با دستور متخصص بيهوشي بيدار يا با لوله تراشه به ريکاوري انتقال ميابد که پرستار بيهوشي همراه بيمار تا ريکاوري حضور دارد و در ريکاوري توضيحات لازم در مورد سير عمل وبيهوشي بيمار را به همکاران ريکاوري داده پس از اطمينان از تحويل گرفتن بيمارتوسط پرستار ريکاوري ،ريکاوري را ترک مينمايد

پرستار ريکاوري بيمار را با توضيحات پرستار بيوشي تحويل گرفته ساعت ورود به ريکاوري،علائم حياتي،حجم ادرار،سوندها ودرنهاي متصل به بيمار،وضعيت پانسمان بيمار را در بدو ورود ثبت مينمايد،در تمام مدت حضور بيمار در ريکاوري بيمار مانيتورينگ کامل شده،اکسيژن تراپي و اقدامات لازم براي سير ريکاوري بيمار انجام شده،پس از بيدار و هوشيار شدن بيماران معمول بيمار با دستور کتبي متخصص بيهوشي از ريکاوري ترخيص وبه ورودي اتاق عمل نزد پرستار تحويل و والدين منتقل ميگردد تا با هماهنگي با بخش مقصد به بخش مورد نظر انتقال يابد.چنانچه قرار باشد بيمار به بخش مراقبتهاي ويژه انتقال يابد نياز به بيدار يا هوشيار شدن بيمار نبوده ودستور کتبي متخصص بيهوشي جهت انتقال بيمار به بخش مراقبتهاي ويژه کافي ميباشد

 اندیکاسیون های بهداشت دست

الف) شستن دست ها با آب و صابون زماني كه به طور واضح و قابل مشاهده كثيف شده¬اند و يا با مواد پروتئيني و يا خون يا فرآورده¬هاي خوني آلوده شده اند (IB) و يا بعد از استفاده از توالت
ب) شستن دستها با آب و صابون در صورت احتمال آلودگی با باکتری های اسپوردار بخصوص در موارد شیوع کلستریدیوم دیفیسیل توصیه می شود.
ج) بهتر است از محلول الکلی بهداشت دست¬ براي ضدعفوني¬كردن معمول دست ها در تمام موقعيت¬هاي درماني مختلف استفاده شود). البته اگر دست ها داراي آلودگي واضح ¬باشند بهتر است دست ها را با آب و صابون تميز كنيد
د). رعايت بهداشت دست:
 قبل و بعد از تماس مستقيم با بيماران
-1
2- بعد از بيرون آوردن دستكشها
.
c3-  قبل از هر اقدام تهاجمی براي مراقبت از بيماران صرف نظر از اينكه آيا از دستكش استفاده شده است يا نه
d 4- بعد ازتماس با مایعات بدن، مخاط، تماس غير پوستي و يا پانسمان زخم¬ها
e 5- بعد از تماس با اشياء بي¬جان (مثل تجهيزات درماني) اطراف بيمار
6- اگر طي فرآيند مراقبت از بيمار قرار است بعد از يك نقطه آلوده بدن به نقطه تميز آن دست بزنيد
.
G. بعد از خارج نمودن دستکش استریل(II) و غیر استریل(

7- قبل از آماده کردن دارو ها یا آماده کردن غذا بایستی دستها را با استفاده از محلول الکلی بهداشت دست مالش دهید یا با آب و صابون¬هاي معمولی یا صابون ضد ميكروبي شستشو دهید.
نبایستی از محلول الکلی بهداشت دست¬ و صابون همزمان استفاده گردد.
 

تكنيك¬هاي بهداشت دست:


- الف) از محلول الکلی بهداشت دست به اندازه یک کف دست جهت مالش دست ها استفاده كنيد و تمام سطوح دست ها را با آن آغشته نموده مالش دهید. آنقدر دست ها را به يكديگر بماليد تا دست ها كاملاً خشك شود.

ب) زماني كه دست ها را با آب و صابون مي شوييد، دست هايتان را خيس كنيد و مقدار لازم صابون را روی تمام سطح دست ها بمالید.دست ها را به صورت چرخشي روي هم حركت دهيد و انگشتان را در يكديگر قفل كنيد تا به اين طريق تمام سطوح را در برگيرد، سپس دست ها را با آب بشوييد و با حوله¬هاي يكبار مصرف خشك كنيد. از حوله نباید برای چند مرتبه استفاده شود و همچنین نباید توسط چندین نفر استفاده شود. از آب لوله کشی تمیز برای شستشو استفاده کنید. از استفاده از آب داغ جهت شستشو اجتناب کنید زیرا شستشوی مکرر با آب داغ خطر درماتیت را افزایش می دهد. از حوله براي بستن شير آب استفاده كنيد.

 

دستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی ، درمانی


1. شستشوی زخم با صابون و آب ولرم
2. عدم فشار در محل اولیه زخم (موضع تماس)
3. خودداری از مالش موضعی چشم
4. شستشوی چشم ها و غشا مخاطی با مقادیر زیاد آب در صورت آلودگی
5. گزارش فوری

برنامه ضد عفوني  پر سنل اتاق عمل   

   ضد عفوني کليه سطوح اتاق  از بالا به پائين توسط پرسنل هر اتا ق اعم از بيهوشي واتا ق عمل وتجهيز اتاقها  به صورت روزانه انجام شود

درروز واشينگ:  پرستار اتا ق عمل وبيهوشي طبق برنامه تنظيم شده   مسئول ضد عفوني کليه قفسه ها ،تجهيزات  دستگاه ها،تخت هاي عمل و سيمهاي رابط با دکونکس50AF  پلاست 2% مي باشد .

پس از اتمام کار اتاقها بايد تجهيز گردد .

جهت سطح چراغ سيالتيک و سطوح ديجيتال از محلول الکل به نسبت 1به 4 با آب مقطر استفاده مي گردد.

جهت تيغه هاي لارنگوسکوپ وسايل لاپاراسکوپي  ماسکها ولوله هاي بيهوشي از محلول سايدکس 2%استفاده مي شود

برنامه خدمه هاي اتاق عمل

برنامه روزانه :آوردن لبا سها و شانها از لنژري_ بردن نمونه ها وامار غذا - مسِِؤليت ابدارخانه- گردگيري راهروها واسکراپها -پرکردن ظروف محلولها_ اماده کردن نهارپرسنل (ازساعت 15/13تا30/14 ) . (چوبدست)

نفر دوم :مسئول انتقال بيماران سر پائي  وضد عفوني تخت وکف اتاق ها- قراردادن پکهاي- عمل دراتاق رابط کارهاي خارج ازاتاق عمل –تايم نهار(30/14تا15)  (اقاي کرد)

دربين اعمال جراحي هردونفرمسؤل ضدعفوني تختها- جمع اوري زبالها-شستن ساکشنها- جابجايي بيماران –اطاعت از دستور ما فوق ميباشند

پنج شنبه:شستنCSR-اتاق شستشوي –شستن کليه کفشهاي اتاق عمل و گرد گيري سطوح ودربهاي اتاق عمل .)

مسئول آوردن دارو ها ازدارو خانه به  اتاق عمل و چيد مان داروها در انبارتوسط خدمه مردميباشد.

 جمعه : واشينگ کامل اتاق عمل هفته در ميان انجام ميشود . هردو خدمه حضور دارند .شستشوي کليه ميزها –برانکاردها –کاتها  -سطل ذ باله ها وگردگيري ديوارها وسطوح  اتاق ها وراهرو ها را بر عهده دارند