هماتولوژی – انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 بخش داخلي(هماتولوژی – انکولوژی)

رئیس بخش : خانم دكتر بديعي هماتولوژي و انكولوژيست اطفال

سرپرستار بخش : خانم زهره علیرضایی – کارشناس پرستاری


معرفي بخش فوق تخصصي هماتولوژي؛

بخش هماتولوژي و انكولوژي بيمارستا ن دكتر شيخ تنها بخش فوق تخصصي اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شرق كشور است. اين مركز پاسخگوي پذيرش مراجعه كنندگان ساير استانها و كشور هاي همجوار نيز ميباشد. بخش داراي 35 تخت فعال ميباشد كه ضريب اشغال تخت در سال 1390 حدود 98 درصد و تعداد بيماران بستري 1200 نفر و تخت روز اشغال 987 روز بوده است.

در سال 96 جهت توسعه فضای فیزیکی، در بخش جراحی نیز تعداد 20 تخت به بیماران هماتولوژی اختصاص داده شد.

این بخش دارای اتاق بازی و کلاس درس برای کودکان بیمار می باشد.


پزشكان فوق تخصصي بخش هماتولوژي – انكولوژي عبارتند از :

آقاي دكتر بني هاشم هماتولوژيست اطفال –استاد تمام

خانم دكتر بديعي هماتولوژي و انكولوژيست اطفال – دانشيار - رئيس بخش داخلي

آقاي دكتر فرهنگي هماتولوژي . انكولوژيست اطفال – دانشیار

آقاي دكتر قاسمي هماتولوژي و انكولوژيست اطفال – دانشيار


فعاليت آموزشي پزشكان پس از انجام Morning Report   روزانه :

كنفرانس رزيدنت ها و استاژرها و اينترن هر هفته شنبه ها انجام ميشود.

يكشنبه راند Problem case دورن بخشي

پنج شنبه سوم هر ماه  Tumor board

حضور اسيستانها بهمراه اساتيد محترم در درمانگاه هاي فوق تخصي از شنبه تا پنج شنبه

پنج شنبه دوم هر ماه گردهمايي و بحث با همكاران ژنتيك در مورد بيماران تالاسمي و هموفيلي

آموزش پروسه هاي پونكسيون مغز استخوان ( BMA ) بيوپسي مغز استخوان ( BMB) ، تزريق داخل نخاعي ( IT ) به رزيدنت  محترم توسط اساتيد

برگزاري ژرنال كلاب

 

 

پرستاران؛

برگزاري كنفرانسهاي درون بخشي توسط اساتيد و پرستاران

شركت در برنامه هاي مدون بازآموزي و سمينار

برگزاری كلاس آموزش بيماران و همراهيان

برگزاري كلاس هاي باز آموزي

آموزش سرپرستاران ارجاعي از ساير مراكز

آموزش پرستاران جديد الورود

 

خانم علیرضایی:  سرپرستار بخش

خانم میداندار : استاف بخش

خانم آسترش : رابط آموزشي بخش

خانم رضايي : مسئول واحد شيمي درماني

آقای مصدق : مسئول واحد home care

 


فعاليت تشخيصي و درماني و پيشگيري ( كنترل عفونت )

ويزيت روزانه توسط اساتيد و رزيدنت هاي محترم

اجراي طرح هموويژولانس

تعبيه پلي سايت با هدف شيمي درماني و سرم تراپي ايمن

نصب ديس پنسر و محلول هندراب در كليه اتاق ها و درب ورودي جهت ارتقاء فرايند كنترل عفونت