آي سي يو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

معرفی بخش آي سي يو اطفال (PICU)

رئیس بخش: آقای دکتر سید جواد سیدی، فوق تخصص ریه اطفال

سرپرستار : صبا شیرزور، کارشناس پرستاری

پزشکان فلوشیپ PICU

آقای دکتر بابک کریمی، آقای دکتر مجید عظیمی، آقای دکتر حسین اخوان، آقای دکتر مجید سزاوار، خانم دکتر رحیمی، خانم دکتر مریم ناصری، آقای دکتر مرتضایی

 

بخش PICU بيمارستان دكتر شيخ بعنوان اولين مركز مراقبتهاي ويژه كودكان شمال شرق كشور در سال 1376 تاسيس گرديد.

هدف از تاسيس بخش خدمات رساني تخصصي و فوق تخصصي به كودكان بدحال و همچنين تامين مراقبت هاي ويژه در بيماران جراحي كودكان پس از اعمال جراحي بوده است. اين بخش از ابتدا با كادري مجرب متشكل از پزشكان متخصص و پرستاران دوره ديده زير نظر گروه آموزشي اطفال دانشگاه علوم پزشكي مشهد شروع به كار نموده است. پذيرش بيماران در اين بخش شامل گروه بيماران داخلي و جراحي مي باشد. در گروه داخلي بيشتر بيماران از بيماران بدحال بخش اورژانس بيمارستان مي باشند كه مجموعه اي از بيماريهاي ريوي (پنوموني ، آسم) بيماريهاي قلبي (نارسايي قلبي – بيماريهاي مادرزادي قلب) بيماريهاي گوارشي (دهيدراتاسيون هاي شديد بعلاوه اختلالات آب و الكتروليت) ، بيماريهاي اعصاب (تشنج و بيماريهاي عصبي – عضلاني) ، عفوني (شوك سپتيك – آنسفاليت) و بیماران هماتولوژی مي باشند . بيماران بخش اورژانس ، نفرولوژي و داخلي كه نياز به مراقبت ICU دارند پذيرش مي گردند.

 در گروه جراحي نيز بيماران براي آماده سازي قبل از عمل و مراقبتهاي پس از عمل در بخش بستري مي گردند. بيشترين بيماران بستري جراحي شامل آنوماليهاي مادرزادي و ناهنجاريهاي همراه مي باشد كه به ترتيب از نظر شيوع ناهنجاريهاي گوارشي (آترزي مري ، دئودنوم ، ايليوم ، مقعد بسته) و سپس ناهنجاريهاي ريوي (آمينزم لوبر ، كيست هاي ريوي و فتق هاي ديافراگماتيك) را شامل مي شود. برداشتن تومورهاي بدخيم و بيماريها و ناهنجاريهاي عصبي ميلومننگوسل و ناهنجاريهاي ادراري – تناسلي ( آنومالي كلواك ، هيدرونفروز ، PUV ، رفلاكس سيستم ادراري و فتق) از ديگر موارد بستري در بخش مي باشد پس از هماهنگي بستري در اين بخش بيمار توسط پرستار در تخت ويژه به داخل بخش منتقل شده و پس از تعويض لباس در تخت مخصوص بستري و در چارتهاي مخصوص اين بخش گزارش ورود بيمار با ثبت ساعت انجام مي شود. علايم حياتي اوليه بيمار پس از بررسي شدن توسط پرستار در پرونده مخصوص ثبت مي شود و پس از انتقال بيمار به تخت بيمار توسط دستگاههاي مانيتورينگ داخل بخش كنترل مي گردد. برقراري يك راه وريدي براي تجويز داروها و تجويز داروهاي مورد نياز در موارد اورژانس همزمان صورت مي گيرد. پس از ويزيت متخصص مقيم بخش (گرفتن شرح حال كامل از والدين) دستورات در پرونده ثبت مي گردد و پس از چك شدن با قيد شماره و تعداد دستورات توسط مسئول ، بخش اجراء دستورات توسط پرستار بيمار انجام مي شود. لازم به ذكر است در مواردي كه بيماران بسيار بدحال در بخش پذيرش مي شوند گاهي تمام اين موارد همزمان توسط پزشك و پرستار انجام مي شود . يعني روند پذيرش ، بررسي علايم حياتي ، شرح حال گيري و اقدامات درمان در زمان كمي انجام مي شود.

 با توجه به نياز جامعه، واحد دوم PICU با همكاري وزارت نفت و دانشگاه علوم پزشكي مشهد، با ظرفيت 10 تخت، در سال 1388 افتتاح شد.

                                                                 

اين بخش شامل 15 تخت و 6 انكوباتور مي باشد كه با جابجايي بر حسب نياز مجموعاً 21 بيمار در بخش پذيرش مي شوند. 2 اتاق با 2 تخت ايزوله در بخش وجود دارد كه در مواردی که بيمار نياز به ايزوله شدن و يا اقدامات تهاجمي دارد در آن اتاق بستري و تحت درمان قرار مي گيرد. 

برنامه آموزشي بخش شامل

  • ويزيت روزانه صبحگاهي پزشكان مقيم با پرستاران
  • برگزاري كنفرانسهاي آموزشي به صورت ماهیانه
  • گراند راند ماهانه بخش ICU با حضور اساتيد هيئت علمي ،رزيدنتها ، انترن هاي مقيم بيمارستان
  • تهيه بردهاي اطلاعات علمي و تخصصي بخش ICU
  • ويزيت بيماران توسط فوق تخصص تغذيه 

اين بخش از حدود 10 سال قبل مشغول فعاليت 24 ساعته با حضور متخصصين مقيم مي باشد. مشورتهاي پزشكي با اساتيد فوق تخصصي بر بالين بيمار انجام مي شود. بعضي از اقدامات مانند ، سونوگرافي ، اكوكارديوگرافي ، BMA و LP و TAP مايع آسيت يا پلور نيز توسط پزشكان در بخش بر بالين بيمار انجام مي شود.

 

فيزيوتراپي تنفسي توسط فيزيوتراپيست انجام مي شود.

رابط كميته كنترل عفونت با نظارت مداوم بر رعايت استريليزه و جلوگيري از عفونتهاي بيمارستاني با تذكر و تهيه برنامه هاي آموزشي براي انجام مواردي كه در كنترل عفونت موثرند اقدام مي كند.

حضور مادر در بخش براي بيماران نيازمند وجود مادر جهت برقراري رابطه اي عاطفي و افزايش سير بهبودي بيماران امكان پذير مي باشد.

 دوره هاي كنترل عفونت، CPR ، اقدامات اورژانس و متدهاي تهاجمي توسط رابط آموزشي و سرپرستار بخش براي پرستاران بخش برقرار مي باشد.

 اين بخش در نظر دارد جهت افزایش مهارت پرسنل و آموزش های خودمراقبتی، توانمندسازی مادر و همراهیان و نیز اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل های ایمنی بیمار قدم های موثر تری در راه سلامت بیمار بردارد