ديالير صفاقی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئيس بخش: دکتر محمد اسماعيلي - فوق تخصص نفرولوژي اطفال

مسئول بخش نفرولوژی و دیالیز: خانم مهذب -کارشناس پرستاري

پرستاران واحد دیالیز صفاقی : خانم فرزانه سالمیان – خانم نرگس ثاقب – خانم زهرا اخلاقی

مسير دستيابي: طبقه همکف- روبروي مددکاري بيمارستان دکتر شيخ

اطلاعات بخش:

سال راه اندازي: 1384

ليست پزشکان:

دکتر محمد اسماعيلي: فوق تخصص نفرولوژی ، عضو هیات علمی دانشگاه

دكتر ميترا ناصري: فوق تخصص نفرولوژي، عضوهيئت علمي دانشگاه

دكتر فاطمه قانع: فوق تخصص نفرولوژي، عضوهيئت علمي دانشگاه

دکترانوش آذرفر: فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی دانشگاه

 دکتر غلامرضا سروری: فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی دانشگاه

تعداد کادر پرستاري: 3نفر

بخش دياليز صفاقي از خرداد 1384 با يک بيمار شروع به کار کرد و تا بهمن سال 1389 استقلال نداشته و پرستار دياليز صفاقي همزمان هم در بخش همودياليز و هم گسترش و ارتقاء دياليز صفاقي را بر عهده داشته است. و از بهمن 1389 به علت افزايش تعداد بيماران و هدف ارتقاء کامل بخش به دستور رئيس بيمارستان جناب آقاي دکتر عبدي مستقل شد و طبق دستور ايشان با نقل مکان به يک واحد کاملا مستقل بازسازي کامل بخش و استاندارد سازي آن از تيرماه 1391 شروع شد و هم اکنون يک بخش مستقل و جدا و مجهز به کليه تجهيزات پزشکي مورد نياز بخش دياليز صفاقي مي باشد.

این بخش از نظر تعداد بیمار دیالیز صفاقی در سطح کشور رتبه اول را دارا می باشد و از نظر کیفیت رتبه برتر را کسب نموده است.

فضاي بخش شامل:

1. اتاق ويزيت توسط پزشک و مشاور بيمار و معرفي راههاي درمان جايگزيني کليه ( دياليز صفاقي، همودياليز و پيوند) و پذيرش بيمار

2. يک اتاق با کليه امکانات بهداشتي و مجهز به تخت بيمار بزرگسالان و شيرخواران جهت آموزش عملي دياليز صفاقي و انجام عملي دياليز و کليه اقدامات پرستاري در رابطه با بيمار دياليز صفاقي

آموزش پرستار در چندين دوره تئوري و عملي انجام می شود و در حال حاضر این مرکز بزرگترين مرکز دياليز صفاقي در کل کشور از نظر تعداد بيماران، تعداد پيوند، کيفيت مراقبت پرستاري و ماندگاري بيمار در اين روش درمان مي باشد.

این بخش در آموزش دیالیز صفاقی به پرستاران از جمله پرستاران اعزامی از خارج از کشور ( دانشگاه کابل ) نقش موثری داشته است

 

 در اين بخش ضوابط و مقررات خاص بخش دياليز صفاقي رعايت مي شود:

1) انتخاب بيماران دياليز صفاقي توسط نفرولوژيست

2) ارزيابي و مشاوره بيماران CRF

3) بعد از انتخاب بيمار، انجام اقدامات قبل از عمل

4) نوبت گيري از جراح

5) آموزش بيمار و خانواده بيمار جهت مراقبتهاي بعد از کاتترگذاري

6) حضور در اتاق عمل در زمان کاتترگذاري

7 ) عمل کاتترگذاري دياليز صفاقي توسط جراح فوق تخصص اطفال، کنترل کاتتر از نظر خونريزي و عدم وجود مشکل با توجه به شرايط بيمار ( بستري، غير بستري)

8) آموزش نحوه انجام عمل دياليز به خانواده بيمار و با توجه به آموزش پذير بودن بيمار از نظر سن به خود بيمار

9) شروع دياليز با توجه به شرايط بيمار ( اورژانس، غير اورژانس)

10) آموزش و همراهي بيمار جهت مهيا کردن مکان مناسب دياليز در منزل و بازديد از منزل بيمار

11) معرفي به سازمانهاي بيمه جهت صدور دفترچه بيمه با پوشش بيماري هاي خاص

12) با توجه به شرايط بيمار (در صورت اورژانسي بودن ) انجام دياليز در بخشتوسط خود پرستار تا stable شدن بيمار

13) مرخص شدن بيماران بستري و انجام دياليز صفاقي در منزل توسط بيمار يا مادر بيمار و همراهي وي تا تسلط کامل و بهبود وضعيت باليني بيمار

14) تشکيل پرونده بيمار در بخش دياليز صفاقي

15) انجام آزمايشات ماهيانه و چکاپ مداوم بيماران از نظر کنترل روش درمان و انجام آزمايشات بر حسب نياز و شرايط باليني بيمار

16) ويزيت ماهيانه و ويزيتهاي مکرر با توجه به نياز و شرايط باليني بيماران توسط نفرولوژيست و دستيار فوق تخصص

17) آموزش همه جانبه نحوه مراقبت از کاتتر، اطراف کاتتر و تغذيه و رعايت اصول بهداشتي

18) چکاپ مداوم بيماران از نظر کنترل عوارض عفوني و غير عفوني

19) چکاپ مرتب وضعيت تغذيه اي و جلوگيري از سوء تغذيه و به دنيال آن کنترل عوارض عفوني

20) آموزش نحوه صحيح مصرف داروها به بيماران

21) چکاپ مداوم نوزادان و شيرخواران مرکز از نظر افزايش رشد، وزن و مصرف آمپول رشد

22) تهيه آمپول رشد براي گروه بيماران در حال رشدتوسط خيرين

23) انجام مشاوره روانشناسي مادران و بيماران توسط روانشناس باليني در بخش و در صورت عدم رفع مشکل ارجاع بيماران توسط ايشان به روانپزشک

24) معرفي بيماران و همکاري سازمانهاي خيريه و انجمن حمايت از بيماران کليوي

25) آنکال شبانه روزي پرستار دباليز صفاقي و تماس بيماران در ساعات مختلف با ايشان و در صورت نياز، مراجعه همزمان پرستار و بيمار به بيمارستان و يا مراجعه جهت بيماران بستري در بخش

26)  فعاليتهاي آموزشي بخش جهت دانشجويان پرستاري، پزشکي و دستياران


الف) عملي

ويزيت روزانه بيماران سرپايي و آزمايشات توسط فوق تخصص نفرولوژي و دستيار فوق تخصص

درمانگاه هفتگي

بيماران بستري در بخش ( نفرولوژي، ICU، داخلي )


ب) تئوري

دانشجويان ساير رشته ها

آموزش دانشجويان پرستاري توسط مربيان پرستاري و پرستار بخش

دعوت به تدريس در کلاسهاي بازآموزي ارتقاء کيفيت پرستاري در سطح استان

برگزاري کلاسهاي آموزشي با حضور والدين بيماران، پزشکان نفرولوژيست،‌ پزشکان فلوشيپ، دانشجويان پزشکي و پرستاري

 

فعاليتهاي پژوهشي:

برگزاري کنگره بين المللي نفرولوژي اطفال ايران

تجهيزات منحصر به فرد موجود در بخش

انواع سرمهاي دياليز صفاقي، انواع کاتترهاي دياليز صفاقي حاد و مزمن در اندازه‌هاي مختلف،‌ استفاده از دستگاه سايکلرجهت آموزش و کلاسهاي بازآموزي

تلفن تماس با بخش :

051-37269021

داخلی : 162