دياليز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دیالیز

رئیس بخش: دكتر محمد اسماعيلي فوق تخصص نفرولوژي، عضو هيئت علمي دانشگاه            

سرپرستار بخش: اعظم السادات مهذب ،کارشناس پرستاری

سایرپزشکان بخش:

     دكتر ميترا ناصري: فوق تخصص نفرولوژي، عضوهيئت علمي

     دكتر فاطمه قانع: فوق تخصص نفرولوژي، عضوهيئت علمي

     دکترانوش آذرفر: فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی

     دکتر غلامرضا سروری: فوق تخصص نفرولوژی،عضوهیئت علمی

 

   همودیالیز

     بخش همو دياليز بيمارستان دكتر شيخ که درارديبهشت ماه سال 1376 به رياست آقاي دكتر محمد اسماعيلي افتتاح شد.

تنهامرکز ارائه خدمت درخراسان رضوی است که  در تمام فصول سال بيماران نيازمند به دياليز را تحت پوشش قرارمي دهد.

اين بخش با11تخت (دستگاه دیالیز) و یک دستگاه پلاسمافرزیس و 25 بیمارثابت دردو شيفت صبح و عصر فعال بوده و در شيفت شب آنكال مي باشد .( جهت دیالیزبیماران اورژانس)

اهداف

ازآنجایی که روش دیالیزکودکان بابزرگسالان تفاوتهایی دارد جداسازی محیط و قرارگرفتن درکنارهمسالان تاثیر مثبتی به لحاظ روحی و روانی دراین کودکان داشته که خود در روند درمان موثر است.

 علاوه بر انجام اقدامات تخصصی درمانی و مراقبتی براساس استانداردهای روز دنیا در این بخش سعی زیادی جهت آموزش بیماران و بالطبع تاثیرمثبت آن درزندگی روزانه این بیماران شده است.


 این آموزش ها شامل موارد زیادی من جمله موارد زیر می باشد:

نحوه مراقبت از فیستول و کاتتر

تغذيه در منزل 

كنترل و نحوه مصرف داروها

آموزش بهداشت و نظافت شخصي

آمادگي جهت انجام پيوند كليه و مراقبتهاي قبل و بعد از آن (درصورت لزوم)

آموزش براي دريافت بيمه خويش فرما ،بيمه بيماران خاص و تكميل فرمهاي مربوطه

آموزش  جهت تكميل پرونده درانجمن بيماران كليوي و تكميل پرونده جهت پيوند

راهنمايي بيماران نيازمند به واحد مددكاري و استفاده از مساعدت هاي آنان

و...

 


دیالیز صفاقی

استانداردسازی و تجهیز این قسمت از تیرماه سال 1391 شروع شد و درحال حاضرکلیه ملزومات انجام دیالیز صفاقی را دارا می باشد.

عمده اقداماتی که دراین واحد انجام می گردد شامل موارد زیر است:

انتخاب بیماران کاندید دیالیزصفاقی توسط نفرولوژیست

ارزیابی و مشاوره بیماران CRF

اقدامات لازم جهت جراحی بیمار(کاتترگذاری)

آموزش بیمار و خانواده جهت مراقبتهای پس ازکاتترگذاری، نحوه انجام دیالیز، مصرف داروها و...

کنترل و ارزیابی ماهیانه بیماران با انجام آزمایشات، ویزیت ، بررسی عفونت های احتمالی، وضعیت تغذیه، وزن و مشاوره های روانشناسی