جذب کمک های مردمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه هاي واحد مددكاري در جذب كمكهاي مردمي :

  • استقرار نمايندگان موسسه حمايت كودكان (محك) از بهمن ماه سال 1389 درواحد مدد كاري بيمارستان دكتر شيخ و همكاري صميمانه همكاران مددكار با اين عزيزان.
  • كمكهاي نقدي موسسه حمايت كودكان (محك) به بيماران مبتلا به سرطان اين بيمارستان بالغ بر 3،370،556،000 ريال.
  • حضور مستمر خيرين جهت همراهي و همكاري با موسسه محك بصورت افتخاري در بيمارستان دكتر شيخ از جمله خانمها : كسرايي ، مقدسيان ، هاشميان ، گچپزان ، شاهرخي و .....
  • حضور نماينده مددكاري بيمارستان دكتر شيخ جهت جذب كمكهاي مردمي در بيمارستان اكبر بصورت مستمر.
  • جذب كمكهاي مردمي جهت بيماران پيوند توسط مددكاري بيمارستان از جمله بيمار محمدجواد گنجي مبلغي معادل 90،000،000 ريال.
  • جذب كمكهاي مردمي توسط مددكاري بيمارستان جهت درمان بيماران صعب العلاج از جمله بيمار ابوالفضل وثوقيان مبلغي معادل 140،000،000 ريال جهت درمان قارچ .
  • جذب كمكهاي مردمي توسط مددكاري بيمارستان جهت درمان بيماران تالاسمي ، هموفيلي در رايگان كردن هزينه هاي درمان.
  • برگزاري جشنها ( اعياد بزرگ ، نوروز) و برپايي اردوهاي فرهنگي ، تفريحي جهت بيماران مبتلا به سرطان و دياليزي براي تقويت روحيه بيماران بصورت ماهانه و اهداء هدايا به اين عزيزان.
  • دعوت از روحانيون حوزه علميه قم و استقرار اين بزرگواران در بيمارستان تحت عنوان گفتمان ديني جهت آلام دردهاي همراهان بيمار.
  • جذب كمك هاي موييه ناهنجاريهاي مادرزادي توسط همكاران مددكار اين واحد جهت بيماران شكاف كام ، لب شكري ، آنوس بسته ، ...