پذیرایی از بیماران و پرسنل در روز میلاد امام رضا (ع)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوشنبه مورخ 23 خرداد ماه، همزمان با دهه کرامت و به مناسبت میلاد حضرت رضا (ع) پذیرایی با بستنی از بیماران بستری در تمامی بخش های بیمارستان و همراهیان و پرسنل بیمارستان