استقرار واحد سیار بانک خون

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واحد سیار بانک خون مورخه پنج شنبه 98/10/12 در بیمارستان دکتر شیخ استقرا یافت. اهدای خون برای همه پرسنل بیمارستان و عموم مردم که واجد شرایط اهدای خون بودند ( سن کامل 18 سال و وزن بیش از 50 کیلوگرم) آزاد بود.