مرکز آموزشی پژوهشی درمانی كودكان دکتر شیخ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی كودكان دکتر شیخ

مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز، پزشكان، متخصصان و فوق تخصصان زبده، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است. این مرکز بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزو بوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد.

بيمارستان دكتر شيخ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 159 تخت خوابي مي باشد كه شامل:

  • بخش هاي فوق تخصصي

هماتولوژي1 ، هماتولوژی 2، جراحي ، نفرولوژي ، همودياليز ، دياليز صفاقي ، اورژانس 1 و 2، اتاق عمل مرکزی ، دندانپزشكي تحت بيهوشي ، آي سي يو 1 و 2، شیمی درمانی سرپایی

  •  بخش هاي تخصصي :

آسيب شناسي ، راديولوژي ، آزمايشگاه ، تست عرق ، دندانپزشكي ، يوروديناميك، الکتروآنسفالوگرام، اسپیرومتری( تست ریه) و درمانگاه سرپایی مي باشد

مسئولين بيمارستان :

 رياست بیمارستان:  جناب آقاي دكتر فرهاد حيدريان

مدیر داخلی بیمارستان : جناب آقای دکتر علی جوادی

مدیر پرستاری: سرکار خانم حوا عبداللهی

روسای بخش ها :

بخش هماتولوژي- انكولوژي 1 و 2 : خانم دکتر زهرا بدیعی

بخش جراحي : آقاي دكتر رضا نظرزاده

بخش نفرولوژي و همودياليز و دياليز صفاقي : آقاي دكتر محمد اسماعيلي

 بخش اورژانس: آقاي دكتر سید علیرضایی عطایی نخعی

بخش اتاق عمل: آقاي دكتر رضا اسلامی

بخش آي سي يو : آقای دكتر سید جواد سیدی