مرکز آموزشی پژوهشی درمانی كودكان دکتر شیخ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی كودكان دکتر شیخ

مركز پزشكي فوق تخصصي كودكان سرور مركزي است كه نه فقط در شهرستان مشهد و استان خراسان بلكه در شرق كشور مشغول ارايه خدمات تخصصي و فوق تخصصي به كودكان و نوزادان مي باشد. اين مركز امروز با امكانات و تجهيزات روز، پزشكان، متخصصان و فوق تخصصان زبده، بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي و امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي بطور شبانه روزي مشغول فعاليت است. این مرکز بعنوان يك بيمارستان درجه يك با پرسنلي دلسوز درحال ارايه خدمات است و نه تنها بعنوان يك مركز درماني كه بعنوان يك مركز آموزشي فرزندان اين ميهن را كه در آينده سرمايه ها و پزشكان متخصص اين مرزو بوم مي باشند را در خود پرورش مي دهد.

بيمارستان دكتر شيخ، يك مركز فوق تخصصي اطفال 159 تخت خوابي مي باشد كه شامل:

  • بخش هاي فوق تخصصي

هماتولوژی یک ، هماتولوژی دو، جراحی ، نفرولوژی، همودياليز، دياليز صفاقي، اورژانس، داخلی عمومی کودکان، اتاق عمل ، دندانپزشكي تحت بیهوشی ، آي سي يو، شیمی درمانی

  •  بخش هاي تخصصي :

آسيب شناسي، راديولوژي، آزمايشگاه، تست عرق، دندانپزشكي، يوروديناميك، الکتروآنسفالوگرام، اسپیرومتری( تست ریه) و درمانگاه سرپایی مي باشد

مسئولين بيمارستان :

 رياست بیمارستان:  جناب آقاي دكتر فرهاد حيدريان

مدیر داخلی بیمارستان : جناب آقای دکتر علی جوادی

مدیر پرستاری: سرکار خانم حوا عبداللهی

روسای بخش ها :

بخش هماتولوژي- انكولوژي 1 و 2 و شیمی درمانی : خانم دکتر زهرا بدیعی

بخش جراحي : خانم دکتر جودی

بخش نفرولوژي و دیالیز صفاقی :آقای دکتر آنوش آذرفر

همودياليز: خانم دکتر فاطمه قانع

 بخش اورژانس: آقاي دكتر علیرضا عطایی نخعی

بخش اتاق عمل: آقاي دكتر ایمان کاشانی

بخش آي سي يو : آقای دكتر سید جواد سیدی

داخلی عمومی کودکان: آقای دکتر فرهاد حیدریان