معرفی اعضای هیات علمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 اعضاي هيات علمي بیمارستان

فوق تخصص هماتولوژي - انكولوژي : دكتر حميد فرهنگي - دكتر زهرا بديعي - دكتر علي قاسمي - دکتر سید نوید زوار

فوق تخصص نفرولوژي : دكتر محمد اسماعيلي - دكتر فاطمه قانع شعرباف - دكتر ميترا ناصري - دكتر آنوش آذرفر  - دکتر غلامرضا سروری

 فوق تخصص جراحي اطفال : دکتر رضا نظرزاده - دكتر مرجان جودي - دکتر رضا شجاعیان

متخصص راديولوژي : دكتر سيد علي علمداران

متخصص اطفال :  دکتر علیرضا عطایی– دکتر سارا قهرمانی - دکتر منا نصیری

 فوق تخصص ريه كودكان : دكتر سيد جواد سيدي