مراحل رشد و نمو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مراحل رشد و نمو - عوامل موثر در رشد - تكامل حركتي - رشد ذهنی نوزادان - رشد ذهني كودكان - رشد كنترل ادرار

مراحل رشد و نمو 

از بدو تولد تا دوره بلوغ رشد و نمو كودك مطابق اصول بيولوژيك ادامه دارد و تقريبا اين مراحل رشد در تمام كودكان مطابق نظم و ترتيب خاصي صورت مي گيرد .

در اين مرحله دوره رشد به چهار مرحله تقسيم مي شود :

 • از بدو تولد تا دو سالگي كه رشد و نمو كودك سريع است .
 • از 2 سالگي تا بلوغ كه رشد و نمو كودك آهسته مي گردد .
 • از ابتداي دوره بلوغ تا 16 سالگي كه رشد بسيار سريع است .
 • از 16 سالگي تا بلوغ كامل ميزان رشد و نمو سريعا كاهش مي يابد .

بايد توجه داشت كه اندازه هاي قد ، وزن ، سر و قفسه سينه و دندانها از عوامل مهم در تشخيص به موقع تاخير يا عدم رشد و يا بيماري كودكان است .

به اين اندازه ها توجه كنيد :

 • وزن نوزادان به تدريج پس از تولد زياد ميشود و اين اضافه وزن در سه ماه اول زندگي بطور متوسط 25-30 گرم در روز مي باشد .
 • وزن نوزادان پسر بطور متوسط 3400 گرم و نوزادان دختر 3300 گرم به هنگام تولد است .
 • در پنج ماهگي حدود وزن كودكان 2 برابر وزن زمان تولد و در يك سالگي به سه برابر مي رسد و قبل از 5/2 سالگي 4 برابر وزن زمان تولد مي شود .
 • قد بطور متوسط در بدو تولد 50 سانتي متر مي باشد و در 4 سالگي به دو برابر زمان تولد مي رسد .
 • ثبت اندازه دور سر در دوران كودكي بسيار مهم است زيرا مي توان با ثبت اين اطلاعات به بيماريهاي داخل جمجمه پي برد .
 • محيط سر در سال اول زندگي بطور قابل ملاحظه اي اضافه مي شود كه بدليل رشد سريع مغز است .
 • بطور متوسط وزن مغز هنگام تولد 350 گرم است كه در پايان سال اول زندگي 5/2 برابر و هنگام بلوغ 4 برابر مي شود .