معرفی بیماری ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 تغذيه - رشد و نمو - روانشناسي - تحقيقات منابع

تعريف بهداشت و معرفی چند بیماری

از سالهاي دور ، در تعريف بهداشت به دليل متغير بودن محتواي بهداشت پيوسته اختلاف نظرهايي وجود داشته است وعواملي نظير رشد اقتصادي ، پيشرفتهاي علوم پزشكي ، اجتماعي و تحولات فرهنگي نقش اساسي را در تعريف بهداشت داشته اند . بيشتر مردم بهداشت را عدم ابتلا به بيماري توصيف كرده اند كه تعريف جامع و قانع كننده اي نمي تواند باشد . به عنوان مثال اگر فردي به لحاظ جسماني سالم ولي به لحاظ روحي مدام در حال اضطراب و هيجان باشد ، و يا در جامعه اي كه زندگي مي كند ، ميزان مرگ ومير ، حوادث و سوانح در آن بيش از حد مجاز باشد و يا سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتي و خدمات بهداشتي در آن اندك و تغذيه به لحاظ كمي و كيفي در حد برطرف نمودن گرسنگي باشد و يا ميزان اعتيادبه مواد مخدر درآن بالا باشد ، آن فرد نميتواند خود را سالم بداند . چراكه براي ارزيابي سطح بهداشت اعضاي يك جامعه ازشاخصهاي يك بعدي نمي توان استفاده كرد. و بايد در جستجوي شاخص هاي جامع و چند بعدي كه از تركيب چند شاخص حاصل ميگردد بود و سطح بهداشت افراد جامعه را نسبت به آنها سنجيد . بنابراين بهداشت فرد، عوامل ديگري از جمله فاكتورهاي موروثي ، محيطي ، شخصي در سلامتي فردوبهداشت جامعه دخيل هستند.

تعريف بهداشت از ديدگاه Word Health . Organization = WHO

بهداشت عبارتست از سلامت كامل جسمي  رواني و اجتماعي و تنها عدم ابتلا به بيماري يا ناتواني و نقص عضو دليل بر سلامت و بهداشت نمي تواند باشد.

تعريف انجمن پزشكان آمريكا American Medical Association

بهداشت عبارتست از هنر و دانش تامين سلامتي مردم ، حمايت و بهتر گردانيدن آن از طريق فهاليت هاي سازمان داده شده اجتماعي است .

تعريف پروفسور وينسلو ( winslow)

بهداشت عبارتست از علم وهنر پيشگيري از بيماريها افزايش طول عمر ارتقا سطح سلامتي در انسان از طريق فعاليت هاي دسته جمعي در جهت :

  • كنترل بيماريهاي واگيردار
  • بهسازي محيط
  • آموزش بهداشت فردي
  • تامين خدمات پزشكي . پرستاري جهت تشخيص و درمان به موقع بيماريها
  • ايجاد سيستم شبكه تندرستي و تدوين نظام اجتماعي كه هر فردي از جامعه از استانداردهاي لازم براي تامين بهداشت خود بهره مند گردد.