مطالب آموزش به پرستار در بخش ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالب آموزش به پرستار در بخش ها

در اين قسمت سعي مي شود مهارتهاي شايع در هر بخش را به تفکيک بخش ها ، معرفي کرده و

روشهاي کسب مهارت ، تجربه هاي پرستاري و نکات ريزي که ميبايد پرستاران محترم دقت بفرمايند را توضيح داده تا بدين وسيله قدمي در آموزش به پرستار انجام شود

بخش ICU :

فرايند دارودهي به بيمارپروتکل نارسایی حاد تنفسی در PICU الگوريتم تشخيص اختلالات اسيد و بازدرمان شوك - برخورد با تب - الگوريتم درماني در استاتوس اپيلپتيكوس (تشنج پايدار)

بخش جراحي :

راهنماي تشخيص و درمان نوزاد مقعد بسته - راهنماي تشخيص و درمان بيمار با درد ناگهاني در بيضه - راهنماي تشخيص و درمان انواژيناسيون - الگوريتم نحوه برخورد با بروز مشكلات تنفسي بعد از ترميم آترزي مري - الگوريتم برخورد با بيمار دچار يبوست در پي عمل بيماري هيرشپرونگ