مشاوره آنلاین پزشکی

شما با ارســال پرونده پزشـــکی خود شـــامل، عکــــس یا ام آر آی و نتایج تست هـای آزمایشگاهی از طریق ایمیل قادر به دریافت نظریه پزشکی خواهید بود. تیم پزشـکی مجرب ، پرونده پزشــکی شــما را بررسی کــرده و با توجه به نتیــجه بررسی ، به شــما اعلام خواهد کرد که آیا لازم است برای درمان به ایران سفر کنید یا نه. اگر نظریه پزشکی برای درمان شما در مرکز ما مثبت بود ما اقدامات لازم را برای مـراحل باقی درمانی شما هموار خواهیم کرد و در همه مراحل سفر درمانی همراه شما خواهیم بود.

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

پست الکترونیک(*)
ورودی نامعتبر

شهر - کشور
ورودی نامعتبر

نشانی
ورودی نامعتبر

همراه یا تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

موضوع مشاوره
ورودی نامعتبر

متن سوال(*)
ورودی نامعتبر

جواب آزمایشات یا تصاویر را ارسال نمایید
ورودی نامعتبر

جواب آزمایش یا تصاویر را ارسال نمایید
ورودی نامعتبر