آموزش به بيمار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بخش اورژانس بخش هماتولوژی بخش ICU و PICU سایر بخش ها 
بخش نفرولوژی و دیالیز بخش جراحی کلینیک پرستاری آموزش سلامت  درمانگاه و عمومی


 

بيماريهاي كودكان

آلرژي - ايدز - ايمن سازي - تب مالت - بيماريهاي ادراري - بيماريهاي گوش - زرد زخم سرطان - سرماخوردگي - سل - عفونتهاي هرپسي - خروسك - كم خوني - هموفيلي

روانشناسي كودكان

چند راهكار عملي نحوه رفتار با كودك - خانواده و سازندگي - مراحل رشد اجتماعي - بيماري ترس از مدرسه - عقب ماندگي درسي - چپ دستي كودكان - چند آزمون

 سلامتي كودك

نظر اجمالي - هرم غذايي - تغذيه تكميلي - تغذيه با شير مادر - تغذيه و تاثير آن بر دانش آموزان - خواص برخي ميوه ها

مطالبي براي والدين

نظر اجمالي - تغذيه - رشد و نمو - روانشناسي - معرفي چند بيماري ... - تحقيقات منابع

شير مادر

اهميت و نقش تغذيه - تنظيم خانواده و شير دهي - مواد مغزي شير مادر - عوامل ايمونولوژي شير مادر - دوشيدن شير  - روش صحيح مكيدن - نگهداري شيرمشكلات شير دهي

 غذاي كمكي

نظر اجمالي سن شروع غذا - برنامه غذايي - دستور چند غذاي كمكي